Rok 2023

Informace č. 2/2023

Žádost poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Plánované projekty či rekonstrukce v městské části Praha-Újezd v letech 2023–2024:

Název projektu – ZŠ Formanská

Popis projektu – výstavba základní devítileté školy

Projektová kancelář – Architecture Interior Project (dokončuje se PD pro výběr dodavatele)

Finanční rozpočet projektu – 450 000 000 Kč

Plánovaný termín započetí projektu – 2024

Přepokládaný termín výběrového řízení – 2023

 

Název projektu – Fotovoltaika

Popis projektu – instalace fotovoltaické elektrárny na budovy ve správě MČ Praha-Újezd

Projektová kancelář – HL PROJEKT, s. r. o.

Finanční rozpočet projektu – 4 000 000 Kč bez DPH

Plánovaný termín započetí projektu – 2023

Předpokládaný termín výběrového řízení – 8/2023

 

Název projektu – Rekonstrukce topných kanálů

Popis projektu – rekonstrukce topných kanálů v sídlišti Kateřinky

Projektová kancelář – ENERGO technické služby

Finanční rozpočet projektu – 15 000 000 Kč bez DPH

Plánovaný termín započetí projektu – 2023 (již v realizaci)

Předpokládaný termín výběrového řízení – 2022

 

Informace č. 1/2023

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

– existuje či existovala v blízké minulosti (od rok 2019) dotační výzva městské části na podporu chovu včel, případěně další opylovatele?

  • odpověď: městská část Praha-Újezd nevypsala od roku 2019 žádnou dotační výzvu na podporu chovu včel ani dalších opylovatelů

– existuje či existovala v blízké minulosti (od roku 2019) dotační výzva městské části na podporu zlepšování úživnosti prostředí?

  • odpověď: městská část Praha-Újezd nevypsala od roku 2019 žádnou dotační výzvu na podporu zlepšování úživnosti prostředí