Oznámení o uzavření mateřské školy, detašované pracoviště Vodnická

Oznamujeme, že Hygienická stanice hl. m. Prahy rozhodla o uzavření Mateřské školy Formanská, dotašované pracoviště Vodnická 530/42, a to z důvodu výskytu onemocnění COVID-19. Detašované pracoviště bude uzavřeno do 8. února 2021.