Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2021 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu

Městská část Praha-Újezd zveřejnila dne 29. 1. 2021:

  • návrh rozpočtu městské části Praha-Újezd v hlavní a vedlejší hospodářské činnosti na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části
  • návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská
  • návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Formanská

Rozpočet bude projednávat Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd na veřejném zasedání konaném dne 17. 2. 2021 v 17.30 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice, ulice Nad Statkem č. p. 580.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané městské části Praha-Újezd uplatnit buď písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu rozpočtu, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 17. 2. 2021 od 17.30 hodin, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Plné znění návrhu rozpočtu a rozpočtového výhledu je zveřejněno v elektronické podobě na elektronické úřední desce Úřadu městské části Praha-Újezd a k nahlédnutí v listinné podobě v ekonomickém odboru Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1.