Pomoc Ukrajině

Informace pro občany Ukrajiny

Ministerstvo vnitra zřídilo speciální informační stránku pro občany Ukrajiny určenou k informování ke stávající situaci:

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

 

 

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU)

Krajské asistenční centrum pomoci pro Prahu a Středočeský kraj se stěhuje z Ústřední budovy Městské knihovny v Praze do Kongresového centra Praha, ulice 5. května 65, Praha 4, vchod č. 10 (stanice metra Vyšehrad).
Otevírá v pátek 4. 3. 2022 v 8.00 hodin a bude v provozu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně
a nabídne několikanásobnou kapacitu především stanovišť Policie ČR, OAMP, zdravotní pojišťovny, Úřadu práce.

Jakou pomoc zde osoby, které kvůli válce na Ukrajině opustily své domovy, najdou:
– zajištění základních potřeb (potravinové balíčky, léky, první pomoc a další),
– zajištění registrace a povolení k pobytu,
– zajištění ubytování, zajištění transportu do místa ubytování,
– zajištění přístupu ke zdravotní péči v ČR,
– informace Úřadu práce ČR,
– psychosociální pomoc,
– poskytování informací,
– dětský koutek.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině - leták (v češtině a ukrajinštině)

 

Transparentní účet městské části pro pomoc Ukrajině

Vážení spoluobčané,

pokud byste i vy chtěli přispět na nákup potřebného materiálu pro občany Ukrajiny, je možné zaslat finanční dar na účet městské části.  Ta ve spolupráci s SDH potřebné věci nakoupí a odveze na předem určená místa. Konkrétní pomoc bude koordinována s Krizovým štábem hl. m. Prahy.
Číslo transparentního účtu městské části pro pomoc Ukrajině je 286248561/0300. Všem, kteří již přispěli,  moc děkujeme.

Čerpání finančních prostředků z transparentního účtu. Níže naleznete jednotlivé daňové doklady a finanční částky, které byly čerpány z transparentního účtu v souvislosti s poskytnutím humanitární pomoci Ukrajině.

Pomoc dne 27. 2. 2022 - materiální pomoc zakoupena z rozpočtu městské části, z transparentního účtu pohonné hmoty, dálniční známka a hygienické potřeby
Pomoc dne 4. 3. 2022 - nákup pro matku s dětmi ubytovanou na území MČ
Pomoc dne 7. 3. 2022 -  nákup potravin předaný farnosti Pozdišovce
Účtenka ze dne 8. 3. 2022 - pohonné hmoty  Újezd - Pozdišovce
Účtenka 8. 3. 2022, nákup humanitární pomoci v Košicích, předaný farnosti Pozdišovce
Pomoc dne 10. 4. 2022 - nákup humanitární pomoci předaný farnosti Pozdišovce a s tím souvisejích výdajů

 

 

Městská část pomáhá Ukrajině

Vedení městské části v neděli 27. 2. 2022 zakoupilo z rozpočtu městské části materiální pomoc v celkové výši 103 000 Kč. Starosta městské části společně se starostou Sboru dobrovolných hasičů pomoc ihned odvezli na předem dohodnuté místo – do evangelického kostela v Pozdišovcích u Michalovců. Sestry jsou ve spojení s okolními starosty a budou věci přerozdělovat dle potřeby.

 

Další humanitární pomoc byla v pondělí 7. 3. 2022 vypravena opět na Slovensko do obce Pozdišovce u Michalovců. Hasičské vozdidlo s přívěsem bylo plně naloženo především  léky, dětskými plenami, hygienickými potřebami pro ženy, oblečením, sunary, dudlíky, lahvemi na mléko, zubními pastami a kartáčky, plyšovými hračkami a zdravotnickým materiálem pro nemocnice. Materiální pomoc darovaly firmy a soukromé osoby. Městská část dále nakoupila z  finančních příspěvků, které jsou uloženy na transparentním účtu městské části, trvanlivé potraviny dle aktuální potřeby.  Část balených potravin byla nakoupena v České republice a část v Košicích ve Slovenské republice. Tato věcná pomoc je ve výši cca 260 tis. Kč.

 

Hlavní město Praha připravuje přehled o vhodných objektech pro humanitární ubytování občanů Ukrajiny na území hlavního města.

V rámci této humanitární podpory  občanům zasaženým válečným konfliktem na ukrajinském území  nabízí městská část Praha-Újezd pro možné využití zázemí hasičské zbrojnice v ulici Nad Statkem 118, Praha 4 – Újezd u Průhonic a okolní prostory v následujícím rozsahu:
  • Travnatá plocha vhodná pro stany
  • Sociální zázemí
  • Pračka a sušička na cca 8 kg
  • Součinnost JSDH Praha-Újezd při dopravě 8 osob, rozvážení stravy a materiálu