Informace o opravě topných kanálů v sídlišti Kateřinky

Jak jsme již dříve avizovali, před vlastní rekonstrukcí komunikací v kateřinském sídlišti  je potřeba důkladně zkontrolovat či opravit veškeré inženýrské sítě. Tím se předejde mnoha haváriím, opravám a rozkopávkám nových povrchů chodníků a silnic. Kanalizace a rozvody vody jsou v pořádku.

V minulých letech došlo ke kompletní výměně kabeláže firmy PRE, a. s., kabeláže a stožárů veřejného osvětlení a rozvodů plynu společnosti Pražská plynárenská, a. s.

Poslední připravovanou rekonstrukcí je kompletní výměna teplovodů. V únoru 2022 provede společnost Pražská plynárenská, a. s., zaměření teplovodů a v průběhu měsíce března (v době vegetačního klidu) musí dojít k odstranění zeleně z ochranného pásma teplovodních rozvodů.

Vlastní rekonstrukce se bude provádět v průběhu měsíců července a srpna 2022.

V první polovině března 2022 budou pozvání na společné jednání všichni předsedové dotčených SVJ a SBD, kterých se rekonstrukce bude přímo či nepřímo týkat.

V příloze naleznete situaci rozsahu prací v ulicích Proutěná a U Pramene.

Přílohy
#SouborVelikost souboru
1 pdf Situace rozsahu prací337 KB