Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu

Městská část Praha-Újezd zveřejnila dne 3. 2. 2022:

  • návrh rozpočtu městské části Praha-Újezd v hlavní a vedlejší hospodářské činnosti na rok 2022
  • návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha-Újezd do roku 2027
  • návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská na rok 2022
  • návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská do roku 2028
  • návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Formanská na rok 2022
  • návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Formanská do roku 2025

Rozpočet bude projednávat Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd na veřejném zasedání konaném dne 23. 2. 2022 v 17.30 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice, ulice Nad Statkem č. p. 580.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané městské části Praha-Újezd uplatnit buď písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu rozpočtu, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 23. 2. 2022 od 17.30 hodin, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Plné znění návrhu rozpočtu a rozpočtového výhledu je zveřejněno v elektronické podobě v příloze této zprávy, na elektronické úřední desce Úřadu městské části Praha-Újezd a k nahlédnutí v listinné podobě v ekonomickém odboru Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1.