Protiepidemická opatření při hlasování ve volebních místnostech

Informace pro voliče k průběhu voleb do Poslanecké sněmovny 2021

 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021, budou s ohledem na stále trvající rizika šíření nemoci covid-19 doprovázeny zvýšenými hygienicko-protiepidemickými opatřeními.

Žádáme voliče, aby dodržovali následující základní pokyny:

  • Nasaďte si respirátor (tato povinnost vyplývá z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví).
  • Respirátor mějte nasazený po celou dobu s výjimkou okamžiku, kdy Vás okrsková volební komise vyzve k jeho sejmutí pro účely identifikace (poté si respirátor opět nasaďte).
  •  Využijte dezinfekční prostředky na ruce, které budou pro voliče připraveny.
  • Dodržujte vyznačené, nebo přiměřené rozestupy; v případě, kdy okrsková volební komise z důvodu velikosti volební místnosti požaduje vstup jednotlivě, dodržujte tento pokyn.
  • Okrskové volební komise budou pravidelně dezinfikovat či měnit psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku, přesto Vám doporučujeme využít pro úpravu hlasovacího lístku vlastní psací potřeby.
  • Dodržujte pokyny okrskové volební komise.
  • Hlasujete do přenosné volební schránky? Nasaďte si i v takovém případě respirátor a dbejte pokynů členů okrskové volební komise.
  • Buďte ohleduplní ke členům okrskových volebních komisí a k ostatním voličům. Děkujeme!
  • Voliči, kteří budou v době voleb v izolaci nebo karanténě z důvodu onemocnění covid-19, nemohou volit ve volebních místnostech. Mohou však využít zvláštní způsoby hlasování.