Volby do Poslanecké sněmovny PČR – informace pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19

Informace o umístění volebních stanovišť pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Hlasovat na volebním stanovišti mohou pouze voliči, jimž byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19 a kteří mají trvalý pobyt na území městské části, pro kterou je volební stanoviště zřízeno, nebo jim byl vydán voličský průkaz. Hlasování proběhne ve středu 6. 10. 2020 od 8 do 17 hodin. Hlasovat lze pouze z motorového vozidla. Na příjezdových komunikacích k volebnímu stanovišti budou pro snazší orientaci umístěny informativní směrové dopravní značky.

Volební stanoviště na P+R parkovišti Braník (vjezd a výjezd – ulice Pikovická)

Umístění: Praha 4, pozemek parc. č. 1969/4 v katastrálním území Braník

Volební stanoviště je zřízeno pro městské části: Praha 4, Praha 11, Praha 12, Praha – Křeslice, Praha – Kunratice, Praha – Libuš, Praha – Šeberov, Praha – Újezd

 

Informace o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky lze podat Magistrátu hlavního města Prahy nejpozději do 7. 10. 2021 do 20 hodin na těchto telefonních číslech:

 • 771 224 472
 • 771 224 473
 • 771 224 474

Telefonní čísla jsou v provozu:

 • v pondělí 4. 10. 2021 od 9 hodin do 18 hodin
 • v úterý 5. 10. 2021 od 9 hodin do 16 hodin
 • ve středu 6. 10. 2021 od 9 hodin do 18 hodin
 • ve čtvrtek 7. 10. 2021, tj. v poslední den lhůty, od 9 hodin do 20 hodin

Při podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky volič sdělí zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy:

 • jméno (jména) a příjmení
 • datum narození
 • adresu místa trvalého pobytu
 • adresu místa, kde na území hl. m. Prahy pobývá
 • telefonní číslo.

Do zvláštní přenosné volební schránky mohou hlasovat pouze voliči, jimž byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19. Hlasování proběhne v pátek 8. 10. 2021 od 8 do 22 hodin a v sobotu 9. 10. 2021 od 8 do 14 hodin.