Rekonstrukce plynovodu v sídlišti Kateřinky

V době od 26. 8. bude probíhat další etapa výkopových pracích – úprava STL plynovodů, v rámci akce „Stavební úpravy STL plynovodů Vodnická, Proutěná a okolí“. Stavební práce budou probíhat od 26. 8. 2021 do 8. 10. 2021 a jsou rozděleny do několika etap, ve kterých bude docházet k částečné či úplné uzavírce jednotlivých ulic, viz příloha. Práce bude provádět společnost Rekomont, a. s., a investorem akce je Pražská plynárenská Distribuce, a. s.

V rámci stavebních prací dojde k částečné i úplné uzavírce ulice Vodnická, křižovatky ul. Vodnická x Proutěná, křižovatku ulic Krajanská x Vodnická a Vodnická x U Pramene Je navržena obchozí a objízdná trasa, viz příloha.