Soutěž Adapterra Awards – nominace projektů adaptace na změnu klimatu

Přihlaste svůj pražský projekt adaptace na změnu klimatu do soutěže Adapterra Awards

Hlavní město Praha se zapojilo do celostátní soutěže Adapterra Awards, která oceňuje již realizované adaptační projekty pomáhající přizpůsobit města, domy i krajinu. Až do 31. března může každý nominovat projekt přizpůsobující město změnám klimatu v druhém ročníku soutěže Adapterra Awards. Soutěž upozorňuje na úspěšná opatření reagující na důsledky klimatické změny ve městě jako je přehřívání, nedostatek zeleně nebo bleskové srážky. Praha má letos v soutěži nově vlastní kategorii pro opatření realizovaná na svém území. Projekty lze nominovat ve čtyřech oblastech: volná krajina, zastavěná území, pracovní prostředí a domov

Typická adaptační opatření ve městě především přispívají ke zmírnění efektu tepelného ostrova, zlepšení mikroklimatu a také využívají a zadržují dešťovou vodu, případně ji rychle odvádějí

při silných přívalových srážkách. Příkladem je budování povrchů propustných pro dešťovou vodu nebo zvětšení ploch zeleně. V pracovním prostředí může jít například o projekty nových

technologických řešení provozů i kancelářských budov, která se zaměřují na vícenásobné využití vody a využití obnovitelných zdrojů energie. Na úrovni rodinných domů může jít

například o opakované využití vody včetně šedé a dešťové nebo zlepšení mikroklimatu v okolí pomocí zelené střechy, přírodní zahrady, vodní plochy či domácí kořenové čistírny.
Více informací na webových stránkách soutěže.