Uzavírka komunikace v úseku Rozkoš – Průhonice – 1. 7. až 31. 8. 2022

V červenci a v srpnu dojde k rekonstrukci povrchu komunikace Kunratická, v úseku Rozkoš – Průhonice. Práce budou rozděleny do 3 etap:

1.7.2022 – 24.7.2022 Etapa I. km staničení cca 0,000 – 0,317
25.7.2022 – 8.8.2022 Etapa II. km staničení cca 1,100 – 1,268
9.8.2022 – 31.8.2022 Etapa III. km staničení cca 1,600 – 2,140
V souvislosti s výše uvedeným dojde ke změně ve vedení pravidelné autobusové dopravy linek Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s., kdy spoje linky č. 357 budou převedeny na linku č. 363, která je pravidelně vedena přes Újezd a Kateřinky.

Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace a uzavírky
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci