Zahájení výstavby protihlukové stěny na koruně zemního ochranného valu v Kateřinkách

V úterý 1. června 2021 dojde k zahájení prací na výstavbě protihlukové stěny na stávajícím valu v Kateřinkách. Budou se upravovat příjezdové cesty přes stavbu firmy GP Plus, s. r. o., (12 řadových rodinných domů) a budovat zázemí stavby. Stavbu stěny dokončí dodavatelská firma Samson Praha, s. r. o., do poloviny října 2021. Do konce letošního roku mohou probíhat ještě dokončovací práce na nejbližším okolí stavby. Během výstavby stěny bude uzavřen průchod pod zemním ochranným valem a dálnicí D1.

ŘSD ČR je investorem staveb na dálnici D1, v jejichž důsledku dochází k nárůstu intenzity dopravy, a tím i ke zhoršení akustické situace a emisí v obytných domech v blízkosti dálnice D1. V rámci odstranění provozních škod a zmírnění dopadů těchto negativních jevů, i jejich prevence, zainvestuje ŘSD stavbu „D1 PHS Kateřinky (na valu) v km 2,411 — 3,212 vlevo“. Na tuto stavbu, která bude sloužit jako pasivní ochrana dotčeného území bylo ve společném územním a stavebním řízení vydáno rozhodnutí 18-014592 ze dne 3. 9. 2018 pro I. etapu a pro II. etapu rozhodnutí  18-013994-1 ze dne 27. 8. 2018.

K záměru realizovat protihlukové opatření přistoupilo ŘSD na základě závěrů akustického posouzení společnosti EKOLA group, spol. s r. o. Náhrada provozní škody je určena pro MČ Praha–Újezd z titulu plnění povinností MČ vůči občanům ve smyslu ustanovení zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.