Zápis č. 10/2023 ze dne 26. 7. 2023

  1. Schválení programu zasedání
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Volba návrhového výboru
  4. Vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace na akci „ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň“
  5. Schválení obnovení termínovaných vkladů
  6. Informace o provedených rozpočtových opatřeních
  7. Revokace usnesení č. 09/08/2023 ke kupní smlouvě na nebytový prostor CATHA II – bod byl doplněn na jednání ZMČ