Zápis č. 4/2023 ze dne 25. 1. 2023

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Výbor stavební a pro životní prostředí
  a) Seznámení se záměrem „Újezd u Průhonic – protihlukový val“
  b) Žádost k novostavbě rodinného dvojdomku
 5. Počet obyvatel k 1. 1. 2023
 6. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva
 7. Kompetence starosty k provádění úprav rozpočtových opatření
 8. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2023
 9. Schválení dodatku č. 6 ke Smlouvě o vydávání Zpravodaje MČ Praha-Újezd
 10. Schválení souhlasného prohlášení k vyřešení duplicitního zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí u pozemků 679/4 a 679/5 k. ú. Újezd u Průhonic
 11. Schválení kupní smlouvy pozemků a staveb veřejné infrastruktury a nemovitostí v lokalitě CATHA I a CATHA II
 12. Schválení odsvěření pozemků parc. č. 624/2 a 625/3 k. ú. Újezd u Průhonic
 13. Schválení zvýšených nákladů na energie za budovu hasičské zbrojnice za rok 2022
 14. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku pro Technické služby Újezd
 15. Schválení žádosti o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
 16. MŠ a ZŠ Formanská – informace o schválených žádostech
 17. a) Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování PD na akci: „ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň“ – bod doplněn na zasedání ZMČ
  b) Schválení záměru na vypsání výběrového řízení na zpracování podrobné dokumentace interiéru budovy ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň – bod doplněn na zasedání ZMČ
 18. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 03/2022
 19. Různé
Přílohy
#SouborVelikost souboru
1 pdf Zápis č. 04/2023 ze zasedání ZMČ dne 25. 1. 2023875 KB