Zápis č. 42/2022 ze dne 20. 4. 2022

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Výbor stavební a pro životní prostředí
  a) Zaokruhování vodovodního řadu Praha východ – etapa 0001 – Jesenice – Újezd u Průhonic – Pitkovice
  b) Dočasná mlatová stezka – bod doplněn na zasedání ZMČ
 5. Úpravy rozpočtu
  a) Úprava rozpočtu k 03/2022
  b) Úprava rozpočtu k 04/2022
 6. Humanitární pomoc pro Ukrajinu
  a) Schválení darovací smlouvy
  b) Schválení nákupu materiální pomoci z transparentního účtu
 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 8. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30. 3. 2022
 9. Změna vnitřní směrnice MČ – limity pro výběrová řízení na dodávku, služby a stavební práce
 10. Schválení zrušení věcného břemene na pozemku parc. č. 235/87 k. ú. Újezd u Průhonic
 11. Schválení navýšení příspěvku za dovoz obědů pro seniory
 12. Dotazy a náměty
 13. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 41/2022
 14. Zrušení usnesení č. 07b/39/2022 – souhlas se stavbou „Park a zahradní restaurace Formanská“ – bod doplněn na zasedání ZMČ
 15. Různé
  a) Termín zasedání ZMČ – 25. května 2022
  b) Informace o projektové přípravě stavby základní devítileté školy Formanská
  c) Informace o kulturních akcích – bod doplněn na zasedání ZMČ
  d) Poděkování občanům městské části za materiální pomoc pro občany Ukrajiny – bod doplněn na zasedání ZMČ