Informace č. 2/2024

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se:

1) Poskytnutí kompletního audiovizuálního záznamu ze zasedání Zastupitestva MČ Praha-Újezd konaného dne 24. 1. 2024.

Odpověď: Audiovizuální záznam ze zasedání ZMČ Praha-Újezd ze dne 24. 1. 2024  byl zaslán přes webové rozhraní www.uschovna.cz  na e-mailovou adresu žadatele.

2) Jaká částka byla uhrazena firmě, která na místě záznam pořizovala.

Odpověď: Společnosti TV Praha, s. r. o., uhradila městská část na základě objednávky částku ve výši 15 000 Kč bez DPH.

 

Informace č. 1/2024

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se informací:

Kompletní zápis konkursní komise o průběhu konkursního řízení na pozici ředitele Základní školy Formanská vyhlášeného na základě rozhodnutí starosty č. 15/2023 ze dne 7. 9. 2023, a to včetně příloh a dalších souvisejících dokumentů.

Odpověď:

  1. jednání konkursní komise proběhlo dne 14. 11. 2023, zápis z jednání Příloha č. 1 - Zápis z 1. jednání konkursní komise - anonymizovaný
  2. jednání konkursní komise proběhlo dne 14. 12. 2023, zápis z jednání Příloha č. 2 - Zápis z 2.jednání konkursní komise - anonymizovaný
    Příloha - Konkursní řízení - ředitel-ředitelka ZŠ

Komise na 2. jednání hlasovala:

  • V souladu s § 5, odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb., o vhodnosti uchazečů poměrem hlasů pro kandidáta takto: Mgr. Helena Patáková 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržel se; pro kandidáta Mgr. Tomáše Kunsta 8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržel se; pro 3. a 4. kandidáta v pořadí 4 hlasy pro, 4 hlasy proti, 0 zdržel se; pro 5. kandidáta v pořadí  3 hlasy pro, 5 hlasů proti, 0 zdržel se; pro 6. kandidáta v pořadí 0 hlasů pro, 8 hlasů proti, nikdo se nezdržel hlasování.
  • V souladu s § 5, odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb., o pořadí vhodných uchazečů: Mgr. Helena Patáková se umístila šestkrát na prvním místě a dvakrát na druhém místě. Mgr. Tomáš Kunst se umístil šestkrát na druhém místě a dvakrát na prvním místě.