Investiční akce v roce 2019

Kolaudace hasičské zbrojnice – leden 2019

Rekonstrukce Kateřinského náměstí – duben 2019

Výstavba lanového hřiště – květen 2019

Výmalba zděné autobusové zastávky v Kateřinkách – květen 2019

Stavba dvou stanovišť na separovaný odpad – červenec 2019

Výstavba veřejného osvětlení na cestě vedoucí z náměstí Pod Platanem směrem na Jižní Město přes ulici Pod Napětím – srpen 2019

Rekonstrukce Návesního rybníka včetně výkupu pozemků – říjen až prosinec 2019