Základní devítiletá škola

Devítiletá základní škola Formanská je největší samostatnou investiční akcí naší městské části. Škola s kapacitou 330 žáků nabídne i učebny pro výuku odborných předmětů např. chemie, fyziky, dílny, hudební a výtvarné výchovy, je také myšleno na inkluzivní vzdělávání. Součástí stavby je velká multifunkční tělocvična a střešní otevřené hřiště. Projekt obsahuje prostorné kuchyňské zázemí s kapacitou max. 1 000 jídel umožňující expedici jídel pro ty, kteří budou mít zájem odebírat obědy ze školní jídelny. V posledním třetím ustupujícím podlaží budou postaveny letní učebny a plochou střechu budou moct žáci použít pro výuku pěstitelských prací. Škola bude využívat spoustu technologických prvků. Ve všech třídách bude rozvedena rekuperace, pod celou zastavěnou plochou se zrealizují hloubkové vrty pro získávání tepelné energie a na střeše ustupujícího podlaží se umístí kolektory pro získání elektrické energie. V dnešních dnech (duben 2022) probíhá sloučené stavební řízení. V případě, že se podaří dokončit uvedenou stavbu, zapíše se bezpochyby tato investice ve výši cca 350 mil. Kč do historie Újezdu.

Půdory 1. podzemní podlaží
Půdorys 1.nadzemní podlaží
Půdorys 2.nadzemní podlaží
Půdorys 3.nadzemní podlaží
Pohledy
Širší vztahy
Katastrální situace
Architektonická situace
Koordinační situace
Situační výkres - výpočet limitu HPP
Situační výkres - výpočet plochy zeleně
Vizualizace učeben a vnitřního prostoru ZŠ Formanská 1.část
Vizualizace učeben a vnitřního prostoru ZŠ Formanská 2.část

 

Tisk k návrhu na delimitaci stavby ZŠ Formanská z Městské části Prahy - Újezd na odbor investiční MHMP

 

Stavební řízení – Úřad městské části Praha 11