Zápis č. 40/2022 ze dne 23. 2. 2022

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Finanční výbor
  a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 31. 1. 2022
  b) Plán činnost finančního výboru na rok 2022
  c) Informace o vykonaných veřejnosprávních kontrolách v roce 2021
 5. Schválení rozpočtu pro rok 2022
 6. Schválení programu pro poskytnutí dotace z VHA na 2. pololetí 2022
 7. MŠ Formanská – návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021
 8. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2022
 9. Výbor stavební a pro životní prostředí
  a) Petice proti změně developerského záměru – Park Újezd
  b) Revokace usnesení na pořízení změny územního plánu „Vodoteč“ (podnět P92/2021)
 10. Schválení smlouvy o nájmu pozemku pro instalaci a provoz dobíjecí stanice pro elektromobily
 11. Schválení kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 183/1 a 183/11 k. ú. Újezd u Průhonic, včetně nebytového prostoru garáže a skladu
 12. Schválení žádosti o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
 13. Schválení cenové nabídky na vybavení kmenové třídy ZŠ Formanská – bod doplněn na zasedání ZMČ
  a) Schválení cenové nabídky na nákup interaktivní tabule – bod doplněn na zasedání ZMČ
  b) Schválení cenové nabídky na nákup nábytku, realizaci podlahy a výmalby – bod doplněn na zasedání ZMČ
  c) Schválení cenové nabídky na nákup lavic a židlí – bod doplněn na zasedání ZMČ
  d) Schválení cenové nabídky na nákup kovových skříní na chodbu – bod doplněn na zasedání ZMČ
 14. Dotazy a náměty
 15. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 39/2022
 16. Různé
  a) Termín zasedání ZMČ – 23. března 2022
  b) Informace o projektové přípravě stavby základní devítileté školy Formanská
  c) Podpora v soudním sporu ve věci spadu listí ze stromů z veřejného prostranství na soukromý pozemek – bod doplněn na zasedání ZMČ