Zápis č. 32/2021 ze dne 21. 4. 2021

 1. Schválení programu zasedání;
 2. Volba ověřovatelů zápisu;
 3. Volba návrhového výboru;
 4. Výbor stavební a pro životní prostředí,
  a) Návrh na změnu územního plánu – KP Development,
  b) Pravidla pro transparentní spolupráci městské části Praha-Újezd s investory;
 5. Úpravy rozpočtu,
  a) Úpravy rozpočtu k 31. 3. 2021,
  b) Úpravy rozpočtu k 04/2021;
 6. Vyhodnocení cenových nabídek na poskytování účetních služeb;
 7. Schválení dodatku č. 1 k Dohodě o podmínkách poskytnutí jedné tiskové strany zpravodaje městské části Praha 11 „Klíč“;
 8. Dotazy a náměty;
 9. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 31/2021;
 10. Různé,
  a) Termín zasedání ZMČ – 19. 5. 2021,
  b) Informace o výsledku přezkoumání hospodaření městské části za rok 2020,
  c) Informace o projektové přípravě stavby základní devítileté školy Formanská