Zápis č. 34/2021 ze dne 23. 6. 2021

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Výbor stavební a pro životní prostředí
  a) Podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 670/1, 674/4, 672/5, 672/4, 672/2, 672/8, 672/7, 672/1 a 671/3 k. ú. Újezd u Průhonic – podnět P113/2019
  b) Podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 665/1, 665/6, 665/7 a 665/8 k. ú. Újezd u Průhonic – podnět P112/2019
  c) Podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 211/1 a 676/1 k. ú. Újezd u Průhonic – podnět P115/2019
  d) Vyjádření k dokumentaci stavby „Novostavba 28 rodinných domů včetně přilehlé infrastruktury, Park Újezd 4“
  e) Vyjádření k dokumentaci stavby „Park Újezd 5 – novostavba 18 RD včetně infrastruktury“
 5. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 21. 6. 2021
 6. Úprava rozpočtu k 06/2021
 7. Schválení žádostí o neinvestiční dotaci z VHA na 2. pololetí 2021
 8. Schválení programu pro poskytnutí dotace z VHA na 1. pololetí 2022
 9. ZŠ Ke Kateřinkám – schválení finančního příspěvku na nákup nábytku do školní družiny
 10. Schválení pronájmu pozemku parc. č. 214/451 k. ú. Újezd u Průhonic
 11. Schválení prodeje pozemku parc. č. 214/434 k. ú. Újezd u Průhonic
 12. Schválení cenové nabídky na opravu veřejného prostranství v ul. Na Formance
 13. Schválení cenové nabídky na opravu části komunikace v ul. K Sukovu a Formanská
 14. Schválení cenové nabídky na opravu hasičského vozu TATRA T 815 – bod byl doplněn na zasedání zastupitelstva
 15. Kulturní a sportovní akce na 2. pololetí 2021
 16. Dotazy a náměty
 17. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 33/2021
 18. Různé
  a) Termíny zasedání ZMČ na 2. pololetí 2021
  b) Informace o projektové přípravě stavby základní devítileté školy Formanská
  c) Multifunkční hřiště – stížnost