Vyhlášení veřejné soutěže na pronájem nebytového prostoru

Městská část Praha-Újezd vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na provozovatele pekárny, kavárny, cukrárny nebo pizzerie v nebytovém prostoru v budově CATHA II v ulici Pastevců. Datum zahájení provozu se předpokládá nejpozději od 1. 1. 2023.
V příloze je k dispozici výzva k podání nabídky včetně jejích příloh – krycí list nabídky, smlouva o budoucí smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, situace nebytové jednotky, orientační umístění gastro a gastro – popis vybavení.
Lhůta pro podání nabídky končí dne 17. ledna 2022 v 10.00 hodin.