Zápis č. 15/2020 ze dne 22. 1. 2020

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Schválení plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2020; Změna členů finančního výboru; Počet obyvatel k 1. 1. 2020; Schválení smlouvy na pronájem rybníků Sukov a Návesní; Zrušení usnesení č. 9 ze zápisu č. 4/2017 ze dne 26. 4. 2017 a schválení darovací smlouvy na pozemek parc. … Číst dál

Zápis č. 14/2019 ze dne 18. 12. 2019

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16. 12. 2019; Úpravy rozpočtu 12/2019; Rozpočtové provizorium pro rok 2020; Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 9. 12. 2019; Zrušení usnesení č. 07/11/2019 ze dne 18. 9. 2019 – smlouva o smlouvě budoucí na zřízení VB na … Číst dál

Zápis č. 13/2019 ze dne 20. 11. 2019

1. Schválení programu zasedání; 2. Volba ověřovatelů zápisu; 3. Volba návrhového výboru; 4. Výbor stavební a pro životní prostředí; a) Žádost o změnu ÚP; 5. Záměr pronájmu pozemků parc. č. 625/1, 625/2, 624/1, 629/3, 621/1 a 395 k. ú. Újezd u Průhonic; 6. Vyhodnocení VŘ na dodávku a montáž herních prvků na hřiště u Milíčovské … Číst dál

Zápis č. 12/2019 ze dne 23. 10. 2019

1. Schválení programu zasedání; 2. Volba ověřovatelů zápisu; 3. Volba návrhového výboru; 4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14. 10. 2019; 5. Úpravy rozpočtu 10/2019; 6. MŠ Formanská – žádost o převedení hospodářského výsledku; 7. Rozdělení neinvestiční dotace z VHA na období 1. 1. do 30. 6. 2020; 8. Zápis z jednání kontrolního … Číst dál

Zápis č. 11/2019 ze dne 18. 9. 2019

1. Schválení programu zasedání; 2. Volba ověřovatelů zápisu; 3. Volba návrhového výboru; 4. Tříděný odpad v ulici Štítová; 5. Scorten – smlouva o smlouvě budoucí darovací na pozemky lokalita „Nad Statkem“; 6. Výbor stavební a pro životní prostředí a) ZŠ Formanská – studie b) Návrh na pořízení změny ÚP c) Zaústění vedení VVN; 7. Smlouva … Číst dál

Zápis č. 10/2019 ze zasedání zastupitelstva dne 7. 8. 2019

Program: 1. Schválení programu zasedání; 2. Volba ověřovatelů zápisu; 3. Volba návrhového výboru; 4. a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 5.8.2019,      b) Úprava rozpočtu 07/2019; 5. Vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce Návesního rybníka“; 6. Dotazy a náměty; 7. Různé,     a) Vyhodnocení výběrového řízení na technický dozor investora na stavbu … Číst dál

Zápis č. 9/2019 ze zasedání zastupitelstva dne 19. 6. 2019

Program: 1.Schválení programu zasedání; 2. Volba ověřovatelů zápisu; 3. Volba návrhového výboru; 4. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 8/2019 5. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.6.2019,      a) úprava rozpočtu 06/2019,      b) vyúčtování dotace z prostředků VHA za období od 1.10.2018 do 31.3.2019,      c) žádosti o dotaci z prostředků VHA na … Číst dál

Zápis č. 8/2019 ze zasedání zastupitelstva ze dne 22. 5. 2019

Program: Schválení programu zasedání, Volba ověřovatelů zápisu, Volba návrhového výboru, Informace o infrastruktuře lokalit: Ke Mlýnu, Nová Praha, U Lesa I., Zápis z jednání finančního výboru ze dne 20.5.2019, Závěrečný účet za rok 2018, Úprava rozpočtu 05/2019, SK Újezd – finanční dar za úspěchy v uplynulé sezóně a postup do nejvyšší pražské fotbalové soutěže, Změna … Číst dál