Zápis č. 21/2020 ze dne 1. 7. 2020

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Vyhodnocení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na akci „ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň“; Scorten – schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací na převod pozemků v lokalitě „Nad Statkem“.

Zápis č. 20/2020 ze dne 17. 6. 2020

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Zápis z jednání finančního výboru ze dne 15. 6. 2020; 4b. Úpravy rozpočtu k 06/2020; Vyúčtování účelové neinvestiční dotace z VHA za 1. pololetí 2020; Schválení žádostí o neinvestiční dotaci z VHA na období od 1. 7. do 31. 12. 2020; Žádost MŠ Formanská o převedení … Číst dál

Zápis č. 19/2020 ze dne 20. 5. 2020

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 5. 2020; Závěrečný účet za rok 2019; Úpravy rozpočtu k 05/2020; Prominutí nájemného v době nouzového stavu; Schválení smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 214/3 k. ú. Újezd u Průhonic; Vyhodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace na akci … Číst dál

Zápis č. 18/2020 ze dne 29. 4. 2020

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Finanční výbor; a) Úpravy rozpočtu k 03/2020, b) Úpravy rozpočtu k 04/2020, c) Vyúčtování jednorázové účelové neinvestiční dotace z VHA pro 2. pololetí 2019, d) MŠ Formanská – odpisový plán, e) Rámcový plán činnosti finančního výboru; Limity pro výběrová řízení na dodávku služeb a stavebních prací; … Číst dál

Zápis č. 16/2020 ze dne 19. 2. 2020

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Zápis z jednání finančního výboru ze dne 3. 2. 2020; Návrh rozpočtu pro rok 2020; MŠ Formanská – čerpání z rezervního fondu za rok 2020; MŠ Formanská – schválení dodavatele pro vybudování zpevněného stání; Schválení programu pro poskytnutí dotace z prostředků neinvestiční dotace z VHA na … Číst dál

Zápis č. 15/2020 ze dne 22. 1. 2020

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Schválení plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2020; Změna členů finančního výboru; Počet obyvatel k 1. 1. 2020; Schválení smlouvy na pronájem rybníků Sukov a Návesní; Zrušení usnesení č. 9 ze zápisu č. 4/2017 ze dne 26. 4. 2017 a schválení darovací smlouvy na pozemek parc. … Číst dál

Zápis č. 14/2019 ze dne 18. 12. 2019

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16. 12. 2019; Úpravy rozpočtu 12/2019; Rozpočtové provizorium pro rok 2020; Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 9. 12. 2019; Zrušení usnesení č. 07/11/2019 ze dne 18. 9. 2019 – smlouva o smlouvě budoucí na zřízení VB na … Číst dál

Zápis č. 13/2019 ze dne 20. 11. 2019

1. Schválení programu zasedání; 2. Volba ověřovatelů zápisu; 3. Volba návrhového výboru; 4. Výbor stavební a pro životní prostředí; a) Žádost o změnu ÚP; 5. Záměr pronájmu pozemků parc. č. 625/1, 625/2, 624/1, 629/3, 621/1 a 395 k. ú. Újezd u Průhonic; 6. Vyhodnocení VŘ na dodávku a montáž herních prvků na hřiště u Milíčovské … Číst dál

Zápis č. 12/2019 ze dne 23. 10. 2019

1. Schválení programu zasedání; 2. Volba ověřovatelů zápisu; 3. Volba návrhového výboru; 4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14. 10. 2019; 5. Úpravy rozpočtu 10/2019; 6. MŠ Formanská – žádost o převedení hospodářského výsledku; 7. Rozdělení neinvestiční dotace z VHA na období 1. 1. do 30. 6. 2020; 8. Zápis z jednání kontrolního … Číst dál