Aktuality

  INFORMACE – stavební práce v ulici Remízková

  Městská část plánuje v červnu 2024 opravu asfaltového povrchu v ulici Remízková v celé ploše vozovky. Půjde o odfrézování pěticentimetrové obrusné asfaltové vrstvy, rektifikaci šachet, kanálových vpustí a poklopů, novou obrusnou asfaltovou vrstvu ACO 11 v celé ploše a obnovu vodorovného dopravního značení. Tyto práce nebudou trvat déle než jeden týden. Staré betonové obrubníky jsou … Číst dál

  JARNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ

  Upozorňujeme občany na plánovaný úklid komunikací v sídelní části Kateřinky: 11. dubna komunikace Remízková, U Louky a část ulice Pastevců (od ulice Remízková směrem doleva k Bistrotéce) 18. dubna zbytek ulice Pastevců včetně parkoviště za bytovými domy (od ulice Remízková směrem doprava) Prosíme o včasné přeparkování vozidel. Děkujeme.

  JARNÍ ZÁJEZD PRO SENIORY

  Městská část pořádá ve čtvrtek 16. května 2024 pro seniory z naší městské části jarní zájezd na zámek Stekník a do Chrámu chmele a piva v Žatci. Odjezd z újezdského náměstí bude v 7.20 hodin a z Kateřinského náměstí v 7.30 hodin. Cena zájezdu je 150 Kč, v případě zájmu o prohlídku expozic v Chrámu … Číst dál

  OMEZENÍ NA KOMUNIKACI KE SPLAVU

  Z důvodu výkopů pro pokládku kabelů PREdistribuce bude v termínu od 22.4.2024 do 10.6.2024 částečně omezen pohyb chodců po komunikaci Ke Splavu. Po celou dobu realizace bude zajištěn bezpečný koridor pro pěší o minimální šířce 1,5 metru, vchody do objektů budou opatřeny lávkami pro pěší. Výkopy přes vjezdy k nemovitostem budou realizovány po dohodě s … Číst dál

  BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A VYBAVENÍ

  Burza jarního a letního dětského oblečení a vybavení se bude konat v pátek 5.4.2024 od 8.00 do 18.00 hodin a v sobotu 6.4.2024 od 9.00 do 12.00 hodin ve společenském sále Domu služeb, ulice Vodnická 531/44. Více info: http://www.msformanska.cz/burza

  ZPRAVODAJ č. 1/2024

  Vážení spoluobčané, dne 25. března 2024 vyšlo v letošním roce 1. číslo Zpravodaje městské části Praha-Újezd, ve kterém se mimo jiné dočtete o volbách do Evropského parlamentu, zápisech do mateřské a základní školy, plánovaných kulturních akcích, investičních a stavebních akcích, likvidaci odpadů nebo o historii městské části. https://zpravodaj.munipolis.cz/praha-ujezd/01-2024/  

  UKLIĎME ÚJEZD – sobota 6. dubna 2024

  Přijďte v sobotu 6. dubna 2024 v rámci akce „Ukliďme Česko“ pomoci přírodě a připojte se k úklidu Újezdu a jeho okolí. Sraz je za hasičskou zbrojnicí od 9 hodin. Úklid bude probíhat po celý den. Od 9 do 14 hodin se budou vydávat pracovní pomůcky. Veškeré podrobnosti o úklidu a lokalitách budou na místě … Číst dál

  Informační zpravodaj PID

  Pražská integrovaná doprava vydala další informační zpravodaj, ve kterém se dočtete následující novinky: Na letiště nově kapacitním trolejbusem č. 59 Sezonní přívozy vyplují 23. března 2024 Cyklohráček vyráží do 11. sezony Provoz sezonních vlaků od 23. března 2024 Brdský cyklobus vyjede 23. března 2024 Právě vyšel tištěný průvodce letošní turistickou sezonou Nové totemy zvýrazňují stanice … Číst dál

  VELIKONOČNÍ JARMARK – úterý 26. března 2024

  Mateřská a základní škola Formanská srdečně zve všechny na velikonoční jarmark, který se uskuteční v úterý 26. března od 15.00 do 18.00 hodin na prostranství před budovou, v ulici Na Vojtěšce. Na jarmarku bude probíhat prodej výrobků dětí ze školky a školy, budete moci ochutnat tradiční velikonoční dobroty a připraveny budou dílničky pro děti s … Číst dál

  VYNÁŠENÍ MORANY – neděle 17. března 2024 od 14 hodin

  Městská část srdečně zve rodiče s dětmi v neděli 17. března na újezdské náměstí. Ve 14.00 hodin vyjde z náměstí průvod s Moranou k brodu přes Botič. Součástí akce bude soutěž o nejkrásnější květinový klobouk.

  DISTRIBUCE MĚSÍČNÍKU KLÍČ

  Vážení spoluobčané, připravili jsme pro vás anketu, jejímž cílem je zmapovat zájem obyvatel o distribuci měsíčníku Prahy 11 Klíč do přístupných domovních schránek na území městské části Praha-Újezd. Výsledky ankety budou podkladem pro možné prodloužení smlouvy na odběr zpravodaje za účelem informování obyvatel městské části Praha-Újezd o dění na území městské části Praha 11. Hlasovat … Číst dál

  PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

  Praha-Ujezd: Z duvodu provadeni planovanych praci na zarizeni soustavy PREdistribuce bude prerusena dodavka elektriny v patek 15.3.2024 od 8.00 do 16.00 hodin na adrese: STUDANKOVA c.p. 480, 476, 477, 463 a 464.

  OMEZENÍ PROVOZU NA KOMUNIKACI JOSEFA BÍBRDLÍKA

  V rámci stavby „Výkop pro kabel v ulici Formanská a okolí – stavba 0268/21 FTTH PARK ÚJEZD_PU4_PU5“, investor CETIN, a. s., realizační firma TEMO-TELEKOMUNIKACE, a. s., bude v období mezi 18. březnem a 24. dubnem omezen provoz na komunikaci Josefa Bíbrdlíka v úseku mezi komunikacemi Formanská a Nad Mlýnským rybníkem. Práce budou probíhat ve dvou etapách. 1.  ETAPA: od … Číst dál

  Informační zpravodaj PID

  Pražská integrovaná doprava vydala svůj informační zpravodaj, ve kterém se dočtete následující novinky: –       Z Prahy do Velkých Přílep rychleji vlakem a novou trasou linky 409 –       Návrat plného provozu pražské MHD od 17. 2. 2024 –       Trvalé změny PID od 3. 3. 2024 –       Vyhledávání spojení nové generace nově v aplikaci PID Lítačka –       … Číst dál

  Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2024 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu

  Městská část Praha-Újezd zveřejnila dne 1. 2. 2024: návrh rozpočtu městské části Praha-Újezd v hlavní činnosti na rok 2024 návrh rozpočtu městské části Praha-Újezd ve vedlejší hospodářské činnosti na rok 2024 návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha-Újezd do roku 2029 návrh rozpočtu Sociálního fondu MČ Praha-Újezd na rok 2024 návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola … Číst dál

  Návrh koncepce řízení a rozvoje školy

  V souvislosti s dotazy týkající se výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Základní školy Formanská  zveřejňujeme návrh koncepce řízení a rozvoje  školy na období 6 let dvou uchazečů, které konkursní komise navrhla jako vhodné kandidáty na místo ředitele/ředitelky školy s tím, že se unesla na tomto pořadí uchazečů: 1. Mgr. Helena Patáková – 2. Mgr. Tomáš … Číst dál

  Spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích – nová vyhláška hl. m. Prahy

  Hl. m. Praha chce v souladu s přijatým Programem zlepšování kvality ovzduší (PZKO) snížit imisní zátěž obyvatel znečišťujícími látkami, kterou významným způsobem ovlivňuje i spalování rostlinného materiálu v otevřených ohništích. Spalováním suchého rostlinného materiálu jsou obyvatelé vystaveni vysokým koncentracím znečišťujících látek, což má negativní dopad na jejich zdraví. Zároveň toto spalování vede ke vzniku obtěžujícího … Číst dál

  Změna termínu běžeckých závodů – 14. 10. 2023

  Oznamujeme změnu termínu konání běžeckých závodů. Z organizačních důvodů se termín konání přesouvá na sobotu 14. října 2023 od 10.00 hodin se startem od hasičské zbrojnice v ulici Nad Statkem. Těšíme se na vaši účast!

  Změna termínu konání běžeckých závodů

  Upozorňujeme na změnu v termínu konání běžeckých závodů. Závody se z původně avizovaného termínu 9. září 2023 přesouvají na sobotu 30. září 2023. Těšíme se na vaši účast!

  Průhonický park zve na své akce

  Nebuďte smutní, že prázdniny končí! Září bude plné zábavy a akcí 2. září přijďte koštovat! Na jedinečné Vinné stezce naším parkem budete moci ochutnat přes 100 vzorků vín od 12 předních moravských, českých i zahraničních vinařství. 9. září si nenechte ujít 13. ročník oblíbeného Japonského dne a s ním spojenou výstavu ikebany, kreativní workshopy, pochutiny … Číst dál

  Zákaz rozdělávání ohňů do odvolání

  Vážení občané, na základě výstrahy před nebezpečím požáru, kterou 7. července 2023 vydal Český hydrometeorologický ústav, platí nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru do odvolání. Nařízení bylo aktivováno výstrahou č. 101/2023 (nízký stupeň nebezpečí) a dne 13.7. 2023 výstrahou č. 118/2023 se od soboty 15.7.2023 od 11:00 hodin zvyšuje … Číst dál

  Ukázka ochočených handicapovaných netopýrů

  Česká společnost pro ochranu netopýrů pořádá v úterý 6. června 2023 od 21.00 hodin večerní vycházku spojenou s ukázkou ochočených handicapovaných netopýrů. Více informací na https://lhmp.cz/2023/05/23/pozvanka-vychazky-za-netopyry-do-stromovky-a-milicovskeho-lesa/  

  Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu městské části za rok 2022

  Oznamujeme, že na základě § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme návrh Závěrečného účtu městské části Praha-Újezd za rok 2022. Závěrečný účet bude schvalovat Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd na svém zasedání dne 24. 5. 2023. Úplné znění dokumentu je zveřejněno na elektronické úřední desce … Číst dál

  Soutěž Adapterra Awards 2023

  Soutěž Adapterra Awards hledá inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně. Inspirativní (realizovaná) opatření adaptace na změnu klimatu pro pátý ročník soutěže ve speciální kategorii „Hlavní město Praha“, popřípadě i v ostatních (celostátních) kategoriích, tj. volná krajina, zastavěné území, pracovní prostředí, náš domov, mohou být do soutěže přihlášena do 31. března 2023 prostřednictvím … Číst dál

  Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2023

  Městská část Praha-Újezd zveřejnila dne 6. 2. 2023: návrh rozpočtu městské části Praha-Újezd v hlavní činnosti na rok 2023 návrh rozpočtu městské části Praha-Újezd ve vedlejší hospodářské činnosti na rok 2023 návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha-Újezd do roku 2028 návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská na rok 2023 návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové … Číst dál

  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – referent/ka ÚMČ Praha-Újezd

  Hledáte práci a chcete se podílet na rozvoji a správě městské části Praha-Újezd? Hledáme novou kolegyni nebo kolegu na obsazení pracovního místa referent/referentka odboru ekonomického ÚMČ Praha-Újezd. Náplní vaší práce by byla zejména agenda evidence obyvatel, evidence majetku městské části a zpracování inventur,  příprava podkladů pro účetní, kontrola a evidence faktur, vedení pokladny, agenda vidimace … Číst dál

  D1 procházející Újezdem u Průhonic již není dálnicí

  Dosavadní část dálnice D1 mezi Spořilovem a Průhonicemi v délce cca 5,2 km je od  1. 1. 2023 silnicí I. třídy ve vlastnictví Hl. města Prahy. Tento úsek je od neděle vyjmut ze zpoplatněné sítě komunikací. Současně je zde upravena rychlost na 110 km/h. Dálnice D1 začíná až od Průhonic.  

  Ohňostroj – 1. 1. 2023

  Městská část vás zve na novoroční ohňostroj, který bude odpálen v neděli 1. 1. 2023 v 18.00 hodin na prostranství u hasičské zbrojnice, ulice Nad Statkem. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Ohňostroj 2023 3 MB

  Úřední hodiny od 22. 12. do 31. 12. 2022

  Čtvrtek   22. 12.                  pouze podatelna   8.00–14.00    Pátek      23. 12.                  zavřeno  Úterý      27. 12.                  pouze podatelna   8.00–15.00  Středa     28. 12.                  8.00–12.00   13.00–17.00 Čtvrtek  29. 12.                   pouze podatelna  8.00–14.00 Pátek      31. 12.                  zavřeno   Vážení spoluobčané, zaměstnanci úřadu městské části vám přejí klidné Vánoce a mnoho štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2023. Přílohy # … Číst dál

  Svoz směsného a tříděného odpadu během vánočních svátků

  Svozové společnosti jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz směsného i tříděného odpadu. Programy svozů a úklidů jsou vytvořeny tak, aby nedocházelo k přeplnění sběrných nádob a vznikající nepořádek v jejich okolí byl průběžně odstraňován. V termínu od 23. 12. do 31. 12. 2022 budou zajištěny standardní pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových … Číst dál

  Pozvánka na koncert vánoční zvonohry – 15. 12. 2022

  Tradiční společenská akce se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2022 od 18.00 hodin na Kateřinském náměstí. Předvánoční čas nám hrou na zvonohru zpříjemní, a to nejen vánočními koledami, carilloner Radek Rejšek. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Vánoční zvonkohra 250 KB

  Zavedení MUNIPOLIS/Mobilního rozhlasu

  Vážení občané, spustili jsme pro vás službu MUNIPOLIS/Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní budeme efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru a už nikdy nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace podle vašich zájmů vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do mobilní aplikace https://praha-ujezd.munipolis.cz/registrace. Služba je zdarma! Mobilní … Číst dál

  Čertovský rej s mikulášskou nadílkou – 5. 12. 2022

  Vážení spoluobčané, zveme vás s vašimi dětmi v pondělí 5. prosince 2022  na čertovský rej spojený s mikulášskou nadílkou. Akce proběhne od 16.00 do 18.00 hodin v areálu hasičské zbrojnice, v ulici Nad Statkem. Občerstvení bude zajištěno. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Pozvánka na mikulášskou besídku 304 KB

  Varování – pozor na podvodníky!

  Pozor! V sídlišti Kateřinky, v ulici Proutěná, se pohybuje skupina mladých mužů dožadujících se velmi razantně vstupu do bytových domů pod záminkou revize/rekonstrukce oken s tím, že je vše domluvené s příslušným SVJ. Po vstupu do domu požadují jména majitelů jednotlivých bytů a jejich čísla mobilních telefonů. Prosím, buďte obezřetní, chraňte majetek svůj i svých … Číst dál

  Vyhlášení výběrového řízení – referent Úřadu městské části Praha-Újezd

  Hledáte práci a chcete se podílet na rozvoji a správě úřadu městské části Praha-Újezd? Náplní vaší práce by byla zejména agenda evidence obyvatel, evidence majetku městské části a zpracování inventur, vidimace a legalizace, CzechPoint, zpracování podkladů pro účetnictví, kontrola a evidence faktur. Pozice je vhodná i pro absolventy, rádi novou kolegyni či kolegu zaučíme. V … Číst dál

  Zvolený starosta a místostarostky

  Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Újezd dne 19. 10. 2022 proběhla ve veřejné volbě volba starosty a místostarostek městské části. Do funkce uvolněného starosty byl jako jediný kandidát navržen a posléze všemi 11 hlasy zvolen pan Václav Drahorád. Do funkce 1. uvolněné místostarostky byla jako jediná kandidátka navržena a posléze všemi 11 hlasy zvolena … Číst dál

  Přistavení kontejnerů na bioodpad – 15. října od 13 do 16 hodin

  Kontejnery na bioodpad budou přistaveny v sobotu 15. října 2022 od 13.00 do 16.00 hodin na tato místa: křižovatka ulic Proutěná a U Pramene ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296 Formanská u Návesního rybníku Kontejnery s obsluhou budou přistaveny na dobu 3 hodin a odpad je možno přivézt pouze v době jejich přistavení. Po celou … Číst dál

  Zahájení oprav cest kolem Milíčovských kopců

  Vážení spoluobčané, dnes, v úterý 4. října 2022, začaly práce na opravě okružní cesty kolem Milíčovských kopců. Jako první se opravuje úsek cesty u květnaté louky, podél vedení velmi vysokého napětí. Tato část cesty bude uzavřena maximálně tři týdny. Během této doby dojde k očištění krajnic, opravě velkých trhlin, k nátěru penetrační vrstvy a k … Číst dál

  Den bez aut – 17. září 2022

  V sobotu 17. září 2022 od 10.00 hodin proběhne na území městské části čtvrtý ročník Dne bez aut. Městská část se opět připojí k mezinárodní akci Evropský týden mobility a na jeden den omezí průjezd vozidel městskou částí. Od 8.00 do 18.00 hodin bude uzavřena ulice Formanská pro motorovou dopravu. Bude připraven celodenní program. V … Číst dál

  Milostivé léto II – od 1. 9. do 30. 11. 2022

  Využijte jedinečnou šanci osvobodit se od svých dluhů. Akce „Milostivé léto“ probíhá v době od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 a vztahuje se na dluhy vymáhané v exekučních řízeních, která byla zahájena přede dnem 28. října 2021. Jaké podmínky musíte splňovat? • Akce se vztahuje na exekuce zahájené před 28. 10. 2021. • … Číst dál

  Pozvánka a návrh programu 46. zasedání ZMČ Praha-Újezd

  Ve středu 14. září 2022 se od 17.30 hodin koná v zasedací místnosti hasičské zbrojnice, ulice Nad Statkem 580, 46. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Újezd. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Pozvánka a návrh programu zasedání ZMČ Praha-Újezd 66 KB

  1. září nepojede linka č. 363

  POZOR! Z důvodu plánované výluky v Průhonicích bude pouze dne 1. 9. 2022 odkloněna linka 363 přes Rozkoš a nebude jezdit přes Újezd. Obsluhu Újezdu bude zajišťovat posílená linka 122, , . Od 2.9.2022 budou linky 122 a 363 jezdit dle platného jízdního řádu.     Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 JŘ újezd 33 … Číst dál

  Márův běh – 16. srpna od 18.00 hodin

  Sportovní klub AC Saké Kateřinky pořádá v úterý 16. srpna od 18.00 hodin v Milíčovském lese Márův běh. Délka závodu je 6,2 km. Více informací včetně přihlášek na http://behkmohyle.cz/maruvbeh/ Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Márův běh 212 KB

  Sběr nebezpečných odpadů – 6. srpna

  Svozové vozidlo bude v sobotu 6.srpna přistaveno: – v Újezdě na ulici Formanská u č. p. 3 (újezdské náměstí) v době od 11.40 do 12.00 hodin – v Kateřinkách na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině v době od 12.10 do 12.30 hodin Obsluze vozidla lze odevzdat následující druhy odpadů – rozpouštědla – kyseliny – … Číst dál

  Zápach kouře

  Vážení spoluobčané, v těchto chvílích můžete cítit zápach z kouře. Podle ČHMÚ se jedná o kouř pocházející z požáru v Českém Švýcarsku.

  Kotlíkové dotace – Praha IV

  Hlavní město Praha vyhlásilo dne 20. 6. 2022 na svém území dotační program „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech – IV”, zkráceně nazývaný „Kotlíkové dotace Praha IV”. Dotace je určena pro nízkopříjmové domácnosti, s celkovým čistým ročním příjmem do 170 900 Kč na člena domácnosti. Zahájení příjmu žádostí: … Číst dál

  Rekonstrukce komunikace Pastevců

  V době od 1. 8. 2022 do 14. 10. 2022 bude probíhat avizovaná rekonstrukce komunikace Pastevců. Práce budou rozděleny do dvou etap: 1.etapa bude probíhat od 1. 8. 2022 do 7. 9. 2022. Dojde k úplné uzavírce části komunikace Pastevců v celkové délce 60 m, v úseku od č. p. 521/9 k č. p. 484/8. 2.etapa bude probíhat od … Číst dál

  Újezd má své knihobudky!

  Městská část Praha-Újezd zřídila veřejné knihobudky na čtyřech místech:   na Kateřinském náměstí před domem služeb ve Vodnické ulici před mateřskou a základní školou v ulici Na Vojtěšce na újezdském náměstí. Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit? Vyměňte ji v knihobudce za jinou. Nebo ji tam prostě jen nechte, … Číst dál

  Omezení dodávky vody – 12. – 13. července 2022

  Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a. s., oznamuje omezení dodávky vody v oblasti ulic Proutěná, Ke Smrčině, Štítová, Milíčovská, Formanská, Studánková, ke kterému dojde od středy 12. 7. od 23.00 hodin do 13. 7. 2022 do 4.00 hodin. Ve vyšších patrech dojde ke sníženému tlaku vody s možností přerušení dodávky vody.

  Uzavírka komunikace v úseku Rozkoš – Průhonice – 1. 7. až 31. 8. 2022

  V červenci a v srpnu dojde k rekonstrukci povrchu komunikace Kunratická, v úseku Rozkoš – Průhonice. Práce budou rozděleny do 3 etap: 1.7.2022 – 24.7.2022 Etapa I. km staničení cca 0,000 – 0,31725.7.2022 – 8.8.2022 Etapa II. km staničení cca 1,100 – 1,2689.8.2022 – 31.8.2022 Etapa III. km staničení cca 1,600 – 2,140V souvislosti s … Číst dál

  Omezení dodávky vody – 15. – 16. června

  Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a. s., oznamuje omezení dodávky vody v oblasti ulic Proutěná, Ke Smrčině, Štítová, Milíčovská, Formanská, Studánková, ke kterému dojde od středy 15. 6. od 23.00 hodin do 16. 6. 2022 do 4.00 hodin. Ve vyšších patrech dojde ke sníženému tlaku vody s možností přerušení dodávky vody. Oblast výluky.

  Dotazník – textilní odpad

  Chcete přímo ovlivnit, aby v Praze vznikalo méně textilního odpadu a aby nacházel další praktické využití? Hlavní město Praha zahájilo spolupráci s inovační agenturou Ideasense, s. r. o., na vytvoření Studie materiálových toků textilu v Praze. Zajímá nás Váš názor, abychom lépe porozuměli, které z připravovaných řešení bude pro Pražany to NEJ. Klikněte prosím na … Číst dál

  Přistavení velkoobjemových kontejnerů – 10. června od 16.00 hodin

  Kontejnery na velkoobjemový odpad budou  přistaveny: Pátek 10. června 2022 od 16.00 do 20.00 hodin na tato místa: křižovatka ulic Proutěná a U Pramene ulice Na Vojtěšce ulice Formanská u Návesního rybníku Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, nikoliv pro odpad z živnosti. Do VOK patří např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, … Číst dál

  Májová veselice – 28. května od 13.00 hodin

  Tradičně, vždy poslední sobotu v květnu, pořádáme Májovou veselici spojenou s pokácením a dražbou májky. Letos akce začne v 13.00 hodin, a to pokácením májky na újezdském náměstí. Program se poté přesune do prostoru za hasičskou zbrojnicí, kde bude pokračovat až do večerních hodin. Součástí programu bude například interaktivní program Míši Dolinové „Májové Sněhánky“ nebo … Číst dál

  Běh pro Zuzanku – 8. června od 18.00 hodin

  Sportovní klub AC SAKÉ KATEŘINKY pořádá v Milíčovském lese ve středu 8. června od 18.00 hodin Běh pro Zuzanku. Přihlášky a další informace naleznete zde. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Běh pro Zuzanku 238 KB

  Omezení parkování v ulici Proutěná – 18. 5. 2022

  Společnost KDK eko IZOL – CZ, s. r. o., žádá obyvatele ulice U Pramene, Proutěná a okolních domů, aby ve středu dne 18. 5. 2022   v době od 8:00 do 15:00  neparkovali na pravé straně ulice Proutěná. V tomto termínu bude probíhat závoz materiálu na rekonstrukci střechy bytového domu Proutěná – U Pramene (účko). Hrozí … Číst dál

  Žádost o zklidnění dopravy na dálnici D1

  Městská část Praha-Újezd se připojila k žádosti adresované ministru dopravy a řediteli ŘSD o posunutí zpoplatněného úseku dálnice D1 ze současného 2. kilometru na 12. kilometr a o snížení rychlosti na dálnici D1 na cca 2. až 8. kilometru. Důvodem je snaha o zklidnění dopravy na místních komunikacích městských částí a obcí v okolí dálnice … Číst dál

  Přistavení velkoobjemových kontejnerů – 6. května od 16.00 hodin

  Kontejnery na velkoobjemový odpad budou  přistaveny: Pátek 6. května 2022 od 16.00 do 20.00 hodin na tato místa: křižovatka ulic Proutěná a U Pramene Ke Smrčině – naproti č. p. 296 ulice Formanská u Návesního rybníku Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, nikoliv pro odpad z živnosti. Do VOK patří např. starý nábytek, … Číst dál

  Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu městské části za rok 2021

  Oznamujeme, že na základě § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn návrh Závěrečného účtu městské části Praha-Újezd za rok 2021. Závěrečný účet bude schvalovat Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd na svém zasedání dne 25. 5. 2022. Úplné znění dokumentu je zveřejněno na elektronické úřední … Číst dál

  Barrandovský most – dopravní opatření v době rekonstrukce

  Rekonstrukce Barrandovského mostu startuje již 14. května 2022 a hned od začátku bude mít výrazné dopady na provoz v Praze a jejím okolí. První etapa je naplánována na 110 dní a zahrnuje především jižní polovinu mostu. Dojde k uzavření nájezdu na most ze Strakonické (ze směru od Strakonic). Most, který denně využije přes 140 tisíc … Číst dál

  Nástrahy proti potkanům

  Úřad MČ Praha-Újezd objednal deratizační firmu, která provedla dne  2. 5.  2022 zásah proti potkanům. Zásah je proveden v ulicích Remízková, Pastevců, U Louky, částečně Formanská a na Kateřinském náměstí. Nástrahy jsou vkládány hluboko do děr, kde potkani žijí. V jednom místě, kde pouze přebíhají, je umístěná deratizační stanička, která je zabezpečena tak, aby ji … Číst dál

  Stavění májky a pálení čarodějnic – sobota 30. dubna

  Městská část ve spolupráci s SDH Praha-Újezd zve na stavění májky a pálení čarodějnic. Májku budeme stavět v sobotu 30. dubna od 16.00 hodin na újezdském náměstí a od 18.00 hodin bude u hasičské zbrojnice v ulici Nad Statkem zapálena hranice s čarodějnicí. Pro děti bude připraven program a součástí akce bude i soutěž o … Číst dál

  Kontejnery na bioodpad – sobota 23. dubna od 13.00 do 16.00 hodin

  Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny v sobotu 23. dubna 2022 od 13.00 do 16.00 hodin: křižovatka ulic Proutěná a U Pramene ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296 Formanská u Návesního rybníku ulice Na Vojtěšce Velkoobjemové kontejnery na bioodpad s obsluhou budou přistaveny na dobu 3 hodin a odpad je možno přivézt pouze … Číst dál

  Přistavení velkoobjemových kontejnerů – 8. dubna od 16.00 hodin

  Kontejnery na velkoobjemový odpad budou  přistaveny: Pátek 8. dubna 2022 od 16.00 do 20.00 hodin na tato místa: křižovatka ulic Proutěná a U Pramene Ke Smrčině – naproti č. p. 296 ulice Formanská u Návesního rybníku ulice Na Vojtěšce Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, nikoliv pro odpad z živnosti. Do VOK patří … Číst dál

  Čisté kopce – ukliďme Česko – 2. dubna 2022

  Přijďte v sobotu 2. dubna 2022 v rámci akce „Ukliďme Česko“ pomoci přírodě a připojte se k úklidu Milíčovských kopců. Sraz je v 14.00 hodin pod ulicí Proutěná u prvního kopce. Pro dobrovolníky budou připraveny pytle na odpadky a rukavice. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 jarní úklid 2022 5 MB

  Jarní úklid komunikací

  Upozorňujeme občany, že v dubnu proběhne v ulicích U Louky, Remízková a Pastevců jarní úklid komunikací: – 6. dubna ulice Remízková, U Louky a část ulice Pastevců (od ulice Remízková směrem doleva) – 13. dubna zbytek ulice Pastevců včetně parkoviště za bytovými domy (od ulice Remízková směrem doprava )  O úklidu komunikací v dané lokalitě … Číst dál

  Upozornění pro občany

  Vážení spoluobčané, obdrželi jsme sdělení, že v Újezdu, zejména v okolí ulic Nad Mlýnským rybníkem, Ke Splavu, Meandrová a Práškovská, se  pohybují neznámé podezřelé osoby, které prochází opakovaně ulicemi a nahlížejí do zahrad rodinných domů. Žádáme o obezřetnost a důkladné zabezpečení vašich nemovitostí. V případě zjištění, že se ve vašem okolí takové osoby pohybují, volejte … Číst dál

  Vynášení Morany – 20. března 2022 ve 14.00 hodin

  Městská část srdečně zve rodiče s dětmi v neděli 20. března na újezdské náměstí. Z tohoto místa vyjde v 14.00 hodin průvod s Moranou k brodu přes Botič. Součástí akce bude soutěž o nejkrásnější květinový klobouk Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 morana 2022 143 KB

  Informace pro občany Ukrajiny-Інформація для громадян України

  Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině: Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb   UA – Інформація для громадян України в Чехії у зв’язку з російською агресією в Україні: Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 … Číst dál

  Pomoc Ukrajině

  Informace pro občany Ukrajiny Ministerstvo vnitra zřídilo speciální informační stránku pro občany Ukrajiny určenou k informování ke stávající situaci: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx     Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) Krajské asistenční centrum pomoci pro Prahu a Středočeský kraj se stěhuje z Ústřední budovy Městské knihovny v Praze do Kongresového centra Praha, ulice 5. května 65, Praha … Číst dál

  Informace o opravě topných kanálů v sídlišti Kateřinky

  Jak jsme již dříve avizovali, před vlastní rekonstrukcí komunikací v kateřinském sídlišti  je potřeba důkladně zkontrolovat či opravit veškeré inženýrské sítě. Tím se předejde mnoha haváriím, opravám a rozkopávkám nových povrchů chodníků a silnic. Kanalizace a rozvody vody jsou v pořádku. V minulých letech došlo ke kompletní výměně kabeláže firmy PRE, a. s., kabeláže a stožárů veřejného … Číst dál

  Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu

  Městská část Praha-Újezd zveřejnila dne 3. 2. 2022: návrh rozpočtu městské části Praha-Újezd v hlavní a vedlejší hospodářské činnosti na rok 2022 návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha-Újezd do roku 2027 návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská na rok 2022 návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská do roku 2028 návrh rozpočtu … Číst dál

  Podchod pod dálnicí D1 z Újezdu do Šeberova

  Podchod pod dálnicí D1 byl uzavřen z důvodu výstavby protihlukové stěny na koruně zemního ochranného valu. Investorem této akce je Ředitelství silnic a dálnic. Dodavatel stavby protihlukové stěny ji s dvouměsíčním zpožděním dokončil před Vánoci.  Jeho povinností je dále uvést do původního stavu pozemky mezi dálnicí D1 a protihlukovým valem, na kterých se nachází provizorní štěrkové … Číst dál

  Změny v provozu linek č. 122 a č. 363

  Vážení spoluobčané, od 3. ledna 2022 dochází k několika změnám v provozu Pražské integrované dopravy, které se týkají mimo jiné i naší městské části, a to autobusových linek č. 122 a 363. V této souvislosti dochází k úpravě režimu parkování v náměstí v Újezdu, . Z důvodu konečné zastávky linky č. 122 bude parkování povoleno … Číst dál

  Ohňostroj – 1. ledna 2022 od 18.00 hodin

  Nový rok přivítáme ohňostrojem v sobotu 1. 1. 2022 v 18.00 hodin na prostranství za ulicí Na Vojtěšce. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Pozvánka na novoroční ohňostroj 601 KB

  Úřední hodiny od 22. 12. do 31. 12. 2021

  ÚŘEDNÍ HODINY OD 22. 12. 2021 – 31. 12. 2021 Středa     22. 12.                   8.00–12.00  13.00–17.00 Čtvrtek   23. 12.                  pouze podatelna   8.00–14.00    Pondělí   27. 12.                  8.00–12.00  13.00–17.00 Úterý      28. 12.                  pouze podatelna   8.00–15.00  Středa     29. 12.                  8.00–12.00   13.00–17.00 Čtvrtek  30. 12.                   pouze podatelna  8.00–14.00 Pátek      31. 12.                   zavřeno    Vážení spoluobčané, zaměstnanci úřadu městské části vám … Číst dál

  Vyhlášení veřejné soutěže na pronájem nebytového prostoru

  Městská část Praha-Újezd vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na provozovatele pekárny, kavárny, cukrárny nebo pizzerie v nebytovém prostoru v budově CATHA II v ulici Pastevců. Datum zahájení provozu se předpokládá nejpozději od 1. 1. 2023. V příloze je k dispozici výzva k podání nabídky včetně jejích příloh – krycí list nabídky, smlouva o budoucí … Číst dál

  PF 2022

  Vážení spoluobčané, členové zastupitelstva a zaměstnanci městské části vám přejí krásné vánoční svátky a do nového roku 2022 hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů.

  Vánoční stromky do popelnice nepatří

  Svozové firmy na území hlavního města Prahy informují o možnostech odkládání vánočních stromků: V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad lze stromky volně odložit vedle nich, v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba nebo nádoby v kleci) prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. Vyhozené vánoční … Číst dál

  Vánoční a novoroční svoz odpadu – informace svozových firem

  Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské služby, a. s. a AVE Pražské komunální služby a.s., zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2021 budou zajištěny standardní … Číst dál

  Návod pro seniory, jak jednat při skončení dodavatele elektřiny nebo plynu

  Vážení spoluobčané, zveřejňujeme informace k současnému stavu končících dodavatelů elektrické energie. Energetický regulační úřad vytvořil stručný, , na kterém mohou senioři nalézt základní informace o tom, co dělat při skončení dodavatele elektřiny nebo plynu. Další informace naleznete na internetových stránkách hl. m. Prahy.     Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Leták ERÚ 124 KB

  Vánoční zvonohra – 16. 12. 2021od 18.00 hodin

  Ve čtvrtek 16. prosince 2021 od 18.00 hodin se koná na Kateřinském náměstí vánoční koncert mobilní zvonohry. Přijďte si poslechnout skladby zahrané na 57 zvonů, zvonků a zvonečků. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 zvonohra 2021 545 KB

  Čertovský rej – zrušení akce

  Vážení rodiče, milé děti, bohužel vzhledem k aktuální epidemické situaci bude zrušen plánovaný čertovský rej spojený s mikulášskou nadílkou.   Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 mikuláš 2021 – zrušení akce 362 KB

  Zrušení zájezdu do Norimberku

  Vzhledem ke skutečnosti, že se vánoční trhy v bavorském Norimberku nebudou konat, je zájezd zrušený. Uhrazená cena za zájezd bude přihlášeným účastníkům vrácena na Úřadu městské části Praha-Újezd. Děkujeme za pochopení.     Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 adventní zájezd 2021 – zrušení 240 KB

  Rozsvícení vánočních stromů – zrušení doprovodného programu

  Vážení spoluobčané, bohužel vám musíme oznámit, že z důvodu aktuální epidemické situace bude zrušen doprovodný program u rozsvěcení vánočních stromů na újezdském a Kateřinském náměstí.   Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Vánoční stromy 2021 – zrušení doprodného programu 706 KB

  Oznámení o honu na drobnou zvěř – 13. listopadu od 8.00 do 16.00 hodin

  Myslivecký spolek Křeslice oznamuje, že se v sobotu 13. listopadu 2021 od 8.00 do 16.00 hodin uskuteční v honitbě Křeslice (tj. i na katastru Újezd u Průhonic)  ohlášený hon na drobnou zvěř. V této souvislosti žádá návštěvníky přírody, aby v uvedený den omezili pohyb na honebních pozemcích (lesních i polních celcích) a dbali případných pokynů … Číst dál

  Zájezd do Norimberku na vánoční trhy – 10. prosince 2021

  Městská část pořádá v pátek 10. prosince 2021 zájezd do Norimberku na vánoční trhy. Odjezd je v 5.20 hodin z újezdského náměstí a v 5.30 hodin z Kateřinského náměstí. Zájemci se mohou hlásit osobně či telefonicky na Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, tel: 272 690 692, 737 213 255. Cena zájezdu činí 200 … Číst dál

  Lampionový průvod – 17. listopadu v 17.00 hodin

  Zveme všechny děti, i jejich rodiče a prarodiče na lampionový průvod, který vyjde ve středu 17. listopadu 2021 v 17.00 hodin z Kateřinského náměstí směrem na náměstí újezdské. Lampiony s sebou! Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Pozvánka na lampionový průvod 148 KB

  Prodloužení uzavírky podchodu pod dálnicí D1

  V souvislosti se stavbou protihlukové zdi na zemním ochranném valu byl v červnu uzavřen podchod pod dálnicí D1 mezi Kateřinkami a Šeberovem. Na pravidelném kontrolním dnu stavby dne 2. 11. 2021 městská část obdržela informaci, že stavba je ve skluzu. Investor protihlukové stěny, Ředitelství silnic a dálnic, přislíbil informace o prodloužení uzavření průchodu viditelně vyznačit na informační … Číst dál

  Milostivé léto – cesta ven z dluhů

  Od 28. října 2021 startuje tříměsíční období pro akci „milostivé léto“. Jedná se o dočasnou možnost dlužníků  splatit původní dluh vůči veřejnoprávním věřitelům za zvýhodněných podmínek. Pokud uhradí exekutorovi v době od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 jistinu, tedy dlužnou částku vůči veřejným institucím, plus poplatek ve výši 908 Kč, bude mu zbytek … Číst dál

  Újezdský Halloween – 30. října od 15.00 hodin

  Zveme všechny děti i dospělé na Újezdský Halloween, který se bude konat v sobotu 30. října 2021 od 15.00 hodin na prostranství za hasičskou zbrojnicí. Pro děti je připraven bohatý zábavný program (halloweenská výtvarná dílnička a disko s příšerami) a soutěž o nejstrašidelnější vydlabanou dýni. Uvítáme donesení vlastních dýní. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 … Číst dál

  Dětské rybářské závody – 23. října 2021

  Petrovo rybářství ve spolupráci s městskou částí vás zve na dětské rybářské závody, které proběhnou v sobotu 23. října 2021 od 8.00 do 12.00 hodin na Návesním rybníku na újezdském náměstí. Upozorňujeme, že avizovaný odpolední program „neckyáda“ se vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí ruší. Děkujeme za pochopení. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 rybářské závody … Číst dál

  Svoz železa – 21. října 2021 od 17.00 hodin

  SDH Praha–Újezd organizuje ve čtvrtek 21. října 2021 od 17:00 hodin svoz železného šrotu. V případě, že se potřebujete zbavit nepotřebného železa, tak ho prosím zanechte před domem. Můžete i zavolat na tel.: 737 212 527 a domluvit individuální odvoz.  Získané prostředky budou použity na činnost hasičů. Děkujeme.