Aktuality

  Čertovský rej – zrušení akce

  Vážení rodiče, milé děti, bohužel vzhledem k aktuální epidemické situaci bude zrušen plánovaný čertovský rej spojený s mikulášskou nadílkou.   Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 mikuláš 2021 – zrušení akce 362 KB

  Zrušení zájezdu do Norimberku

  Vzhledem ke skutečnosti, že se vánoční trhy v bavorském Norimberku nebudou konat, je zájezd zrušený. Uhrazená cena za zájezd bude přihlášeným účastníkům vrácena na Úřadu městské části Praha-Újezd. Děkujeme za pochopení.     Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 adventní zájezd 2021 – zrušení 240 KB

  Rozsvícení vánočních stromů – zrušení doprovodného programu

  Vážení spoluobčané, bohužel vám musíme oznámit, že z důvodu aktuální epidemické situace bude zrušen doprovodný program u rozsvěcení vánočních stromů na újezdském a Kateřinském náměstí.   Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Vánoční stromy 2021 – zrušení doprodného programu 706 KB

  Oznámení o honu na drobnou zvěř – 13. listopadu od 8.00 do 16.00 hodin

  Myslivecký spolek Křeslice oznamuje, že se v sobotu 13. listopadu 2021 od 8.00 do 16.00 hodin uskuteční v honitbě Křeslice (tj. i na katastru Újezd u Průhonic)  ohlášený hon na drobnou zvěř. V této souvislosti žádá návštěvníky přírody, aby v uvedený den omezili pohyb na honebních pozemcích (lesních i polních celcích) a dbali případných pokynů … Číst dál

  Zájezd do Norimberku na vánoční trhy – 10. prosince 2021

  Městská část pořádá v pátek 10. prosince 2021 zájezd do Norimberku na vánoční trhy. Odjezd je v 5.20 hodin z újezdského náměstí a v 5.30 hodin z Kateřinského náměstí. Zájemci se mohou hlásit osobně či telefonicky na Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, tel: 272 690 692, 737 213 255. Cena zájezdu činí 200 … Číst dál

  Lampionový průvod – 17. listopadu v 17.00 hodin

  Zveme všechny děti, i jejich rodiče a prarodiče na lampionový průvod, který vyjde ve středu 17. listopadu 2021 v 17.00 hodin z Kateřinského náměstí směrem na náměstí újezdské. Lampiony s sebou! Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Pozvánka na lampionový průvod 148 KB

  Prodloužení uzavírky podchodu pod dálnicí D1

  V souvislosti se stavbou protihlukové zdi na zemním ochranném valu byl v červnu uzavřen podchod pod dálnicí D1 mezi Kateřinkami a Šeberovem. Na pravidelném kontrolním dnu stavby dne 2. 11. 2021 městská část obdržela informaci, že stavba je ve skluzu. Investor protihlukové stěny, Ředitelství silnic a dálnic, přislíbil informace o prodloužení uzavření průchodu viditelně vyznačit na informační … Číst dál

  Milostivé léto – cesta ven z dluhů

  Od 28. října 2021 startuje tříměsíční období pro akci „milostivé léto“. Jedná se o dočasnou možnost dlužníků  splatit původní dluh vůči veřejnoprávním věřitelům za zvýhodněných podmínek. Pokud uhradí exekutorovi v době od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 jistinu, tedy dlužnou částku vůči veřejným institucím, plus poplatek ve výši 908 Kč, bude mu zbytek … Číst dál

  Újezdský Halloween – 30. října od 15.00 hodin

  Zveme všechny děti i dospělé na Újezdský Halloween, který se bude konat v sobotu 30. října 2021 od 15.00 hodin na prostranství za hasičskou zbrojnicí. Pro děti je připraven bohatý zábavný program (halloweenská výtvarná dílnička a disko s příšerami) a soutěž o nejstrašidelnější vydlabanou dýni. Uvítáme donesení vlastních dýní. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 … Číst dál

  Dětské rybářské závody – 23. října 2021

  Petrovo rybářství ve spolupráci s městskou částí vás zve na dětské rybářské závody, které proběhnou v sobotu 23. října 2021 od 8.00 do 12.00 hodin na Návesním rybníku na újezdském náměstí. Upozorňujeme, že avizovaný odpolední program „neckyáda“ se vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí ruší. Děkujeme za pochopení. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 rybářské závody … Číst dál

  Svoz železa – 21. října 2021 od 17.00 hodin

  SDH Praha–Újezd organizuje ve čtvrtek 21. října 2021 od 17:00 hodin svoz železného šrotu. V případě, že se potřebujete zbavit nepotřebného železa, tak ho prosím zanechte před domem. Můžete i zavolat na tel.: 737 212 527 a domluvit individuální odvoz.  Získané prostředky budou použity na činnost hasičů. Děkujeme.               

  Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2021 – informace pro voliče

  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních krajích.  Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech … Číst dál

  Běžecké závody – 16. října od 10.00 hodin

  Akce proběhne v sobotu 16. října 2021 od 10.00 hodin u Milíčovského lesa v Kateřinkách. Běžeckých závodů se mohou zúčastnit všechny dětské věkové kategorie a na závěr budou uspořádány závody pro dospělé. V Milíčovském lese a jeho okolí budou připraveny okruhy o různých délkách, aby každá kategorie běžela odpovídající vzdálenost. Přihlášky na www.behkmohyle.cz/detskybeh – registrace … Číst dál

  Volby do Poslanecké sněmovny PČR – informace pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19

  Informace o umístění volebních stanovišť pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Hlasovat na volebním stanovišti mohou pouze voliči, jimž byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19 a kteří mají trvalý pobyt na území městské části, pro kterou je volební stanoviště zřízeno, nebo jim byl vydán voličský průkaz. Hlasování proběhne ve středu … Číst dál

  Protiepidemická opatření při hlasování ve volebních místnostech

  Informace pro voliče k průběhu voleb do Poslanecké sněmovny 2021  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021, budou s ohledem na stále trvající rizika šíření nemoci covid-19 doprovázeny zvýšenými hygienicko-protiepidemickými opatřeními. Žádáme voliče, aby dodržovali následující základní pokyny: Nasaďte si respirátor (tato povinnost vyplývá … Číst dál

  Burza dětského oblečení a vybavení – 1. a 2. října 2021

  Burza podzimního a zimního dětského oblečení a vybavení se koná v pátek 1. října 2021 od 8.00 do 18.00 hodin a v sobotu 2. října 2021 od 9.00 do 12.00 hodin ve společenském sálu domu služeb ve Vodnické ulici. Více informací naleznete v příloze. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Burza podzimního a zimního dětského … Číst dál

  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – 8. a 9. října 2021

  Datum konání voleb: pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin sobota 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo … Číst dál

  Informace ČTÚ pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

  Český telekomunikační úřad oznamuje, že vzhledem k  uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí může dojít ke zhrošení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. V příloze přikládáme toto oznámení, které obsahuje i postup podání oznámení o rušení TV příjmu. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Informační dopis ČTÚ 295 KB

  Den bez aut – 18. září 2021

  V sobotu 18. září 2021 od 10.00 hodin proběhne na území městské části třetí ročník Dne bez aut. Městská část se potřetí připojí k mezinárodní akci Evropský týden mobility a na jeden den omezí průjezd vozidel městskou částí. Od 8.00 do 18.00 hodin bude uzavřena ulice Formanská pro motorovou dopravu. Bude připraven celodenní program. V … Číst dál

  Výlet seniorů do Bečova nad Teplou – 23. září 2021

  Městská části pořádá pro seniory z naší městské části podzimní výlet na zámek Bečov nad Teplou, kde si budou moci kromě zámeckých interiérů prohlédnout i relikviář sv. Maura.  Odjezd z náměstí v Újezdu bude 6.50 hodin a z Kateřinského náměstí v 7.00 hodin. Cena zájezdu pro seniory nad 65 let je 210 Kč a pod … Číst dál

  Sběr nebezpečných odpadů a jedlých olejů – 7. srpna

  Svozové vozidlo bude přistaveno v Újezdě na ulici Formanská u č. p. 3 (újezdské náměstí) a v Kateřinkách na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině v sobotu 7. srpna 2021 v Újezdu v době od 11.40 do 12.00 hodin a v Kateřinkách v době od 12.10 do 12.30 hodin V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou … Číst dál

  Rekonstrukce plynovodu v sídlišti Kateřinky

  V době od 26. 8. bude probíhat další etapa výkopových pracích – úprava STL plynovodů, v rámci akce „Stavební úpravy STL plynovodů Vodnická, Proutěná a okolí“. Stavební práce budou probíhat od 26. 8. 2021 do 8. 10. 2021 a jsou rozděleny do několika etap, ve kterých bude docházet k částečné či úplné uzavírce jednotlivých ulic, … Číst dál

  Proč byl uzavřen podchod pod dálnicí D1?

  Dne 16. 7. 2021 byl průchod pod valem a dálnicí D1 mezi Kateřinkami a Šeberovem uzavřen pevnou zábranou kvůli dlouho avizované stavbě protihlukové stěny na stávajícím valu. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic, zakázku řádně vysoutěžila firma Samson Praha, s.r.o., s termínem prací od 1. 6. do 31. 10. 2021. Obyvatelé sídelní části Kateřinky … Číst dál

  Uzavření podchodu pod dálnicí D1

    Na základě předchozích oznámení o uzavření podchodu mezi Kateřinkami a Šeberovem upozorňujeme , že mezi podchodem pod valem a pod dálnicí je umístěna pevná překážka a průchod je zákazán. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Uzavření podchodu pod dálnicí D1 263 KB

  Stavební práce na úpravě STL plynovodů v sídlišti Kateřinky

  Ve čtvrtek 1. července 2021 budou zahájeny stavební práce na úpravě STL plynovodů v sídlišti Kateřinky. V rámci stavebních prací dojde k částečné uzavírce části ulice Formanská, Vodnická, Krajanská, Na Křtině, Milíčovská a Pod Napětím a k úplné uzavírce ulice Vodnická a Krajanská (křižovatka), Na Křtině, Milíčovská, včetně křižovatky Na Křtině a Milíčovská. Je navržena … Číst dál

  Zahájení výstavby protihlukové stěny v km 4,905 – 5,351

  Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájí 15. června 2021 práce na výstavbě  protihlukové stěny, D1 Újezd u Průhonic (vlevo) v km 4,905 – 5,351, která ochrání zástavbu v Újezdě před nadlimitním hlukem z provozu na dálnici D1. Protihluková stěna celkové délky 446 metrů bude čtyři metry vysoká, bude začínat v místě mimoúrovňového křížení Formanské ulice … Číst dál

  Uzavření podchodu pod dálnicí D1

  Upozorňujeme, že z důvodu realizace stavby protihlukové stěny na zemním ochranném valu bude od pondělí 7. června 2021  uzavřen podchod pod dálnicí D1 mezi městskými částmi Praha-Újezd a Praha-Šeberov. Dokončení stavby se předpokládá do 31. října 2021. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Uzavření podchodu pod dálnicí D1 376 KB

  Kontejnery na velkoobjemový odpad – 11. června od 16.00 do 20.00 hodin

  Kontejnery na velkoobjemový odpad z domácností budou přistaveny v pátek  11. června 2021 od 16.00 do 20.00 hodin na tato místa: křižovatka ulic Proutěná a U Pramene ulice Formanská u Návesního rybníku ulice Na Vojtěšce Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, nikoliv pro odpad z živnosti. Do VOK patří např. starý nábytek, … Číst dál

  Burza dětského oblečení a vybavení – 11. a 12. června 2021

  Klub rodičů při Mateřské škole Formanská pořádá tradiční burzu letního a podzimního dětského oblečení a vybavení, která se koná v pátek 11. června 2021 od 8.00 do 18.00 hodin a v sobotu 12. června 2021 od 9.00 do 12.00 hodin ve společenském sálu domu služeb, ulice Vodnická 531/44.     Přílohy # Soubor Velikost souboru … Číst dál

  Pozvánka na májovou veselici – 29. května 2021

  Městská část pořádá v sobotu 29. května od 14.00 hodin na újezdském náměstí Májovou veselici. Od 14.00 hodin je připraven program pro děti (hudební pohádky) a od 16.00 hodin pro dospělé (AC/DC Tribute, Petr Jablonský, Horváth Band). Součástí akce bude i kácení májky. Prosíme o respektování aktuálního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Diváci musí mít … Číst dál

  Upozornění na podomní prodej

  Upozorňujeme obyvatele městské části na nabídky podomního prodeje, především v bytech na sídlišti Kateřinky. Podomní prodejci se snaží pod různými záminkami získat pozornost lidí (v tomto případě nabídka servisu oken) a poté jim vnutit zboží či službu, které nepotřebují. Podomní prodej je přitom na území celého hlavního města Prahy zakázán, . V případě, že bude … Číst dál

  Upozornění na vykrádání rodinných domů a bytů v sídlišti Kateřinky

  Vážení spoluobčané, obdrželi jsme sdělení, že v Kateřinkách, zejména v ulicích Krajanská a Vodnická, dochází k vykrádání domů, bytů a sklepů. Žádáme o obezřetnost a důkladné zabezpečení vašich nemovitostí. V případě zjištění, že se ve vašem okolí pohybují neznámé podezřelé osoby, volejte prosím Městskou policii hl. m. Prahy (tel. číslo 156 nebo MP Praha 11 … Číst dál

  Pozvánka na zasedání ZMČ Praha-Újezd – 19. 5. 2021

  Zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd se koná ve středu 19. 5. 2021 od 17.30 hodin v hasičské zbrojnici, ulice Nad Statkem. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Pozvánka a program 33. zasedání ZMČ – 19.5.2021 57 KB

  Anonymní hrozba mateřským školám

  V souvislosti s upozorněním policie na anonymní hrozbu útoku na mateřské školy v České republice oznamujeme rodičům dětí, že městská policie bude zítra 7. 5. od rána zajišťovat vyšší dohled před Mateřskou školou Formanská a Vodnická. 

  Májová veselice – 29. května od 14.00 hodin

  Městská část plánuje pořádat v sobotu 29. května od 14.00 hodin na újezdském náměstí Májovou veselici. Je připraven program pro děti (hudební pohádky) i dospělé (AC/DC Tribute, Petr Jablonský, Horváth Band). Součástí akce bude i kácení májky. V souvislosti se situací týkající se onemocnění covid-19 upozorňujeme, že „májová veselice“ se bude konat pouze v  případě … Číst dál

  Omezení provozu registru vozidel na Jarově

  Magistrát hl. m. Prahy oznamuje, že od 4. května 2021 do odvolání je kvůli karanténě v souvislosti s koronavirem omezen provoz na pracovišti registru vozidel odboru dopravněsprávních činností v Praze 3 – Jarov, Osiková 2. Pracoviště bude odbavovat jen klienty předem objednané prostřednictvím rezervačního systému. Děkujeme za pochopení a klientům doporučujeme využít ostatní pracoviště pražského registru vozidel.  

  Zrušení plánované akce – stavění májky a pálení čarodějnic

  Vážení spoluobčané, vzhledem k současným platným omezením souvisejících s onemocněním COVID-19 městská část ruší společenskou akci „stavění májky a pálení čarodějnic“, která se měla konat v pátek 30. dubna 2021.  O tradiční májku ale městská část nepřijde. Hasiči městské části ji za dodržení všech hygienických nařízení a bez účasti veřejnosti postaví na újezdském i Kateřinském … Číst dál

  Seznam odběrových míst pro testování na COVID-19

  Seznam nejbližších odběrových míst pro testování na COVID-19: Poliklinika Chomutovická, Chomutovická 1444/2, Praha 11 Opatovská, Praha 11 (park mezi Billou a poliklinikou Opatovská) Arkalycká 758/2, Praha 11 Benzina na D1- Průhonice směr Praha Seznam dalších odběrových míst v ČR najdete ZDE.

  Oznámení o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu MČ Praha-Újezd za rok 2020

  Oznamujeme, že na základě § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn návrh Závěrečného účtu městské části Praha-Újezd za rok 2020. Závěrečný účet bude schvalovat Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd na svém zasedání dne 19. 5. 2021. Úplné znění dokumentu je zveřejněno na elektronické úřední … Číst dál

  Přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad

  Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny v sobotu 24. dubna 2021 v době od 13.00 do 16.00 hodin na tato místa: křižovatka ulic Proutěná a U Pramene ulice Ke Smrčině u č. p. 296 Formanská u Návesního rybníku ulice Na Vojtěšce

  Oznámení o pokládce deratizačních staniček

  V úterý 20. 4. 2021 proběhla v ulicích Pastevců, U Louky a Remízková  pokládka deratizačních staniček k likvidaci myšovitých hlodavců. Stejný zásah bude probíhat i v měsíci květnu.

  Přistavení velkoobjemových kontejnerů

  Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v pátek 16. dubna od 16.00 do 20.00 hodin na tato místa: křižovatka ulic Proutěná a U Pramene ulice Ke Smrčině u č. p. 296 ulice Formanská u Návesního rybníku Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny v sobotu 24. dubna od 13.00 do 16.00 hodin na tato místa: křižovatka … Číst dál

  Zrušení plánovaných akcí – dětské běžecké závody a jarní úklid Milíčovských kopců

  Vážení spoluobčané, vzhledem k současným platným omezením souvisejících s onemocněním COVID-19 městská část ruší dětské běžecké závody, které se měly konat v sobotu 17. dubna, a jarní úklid Milíčovských kopců, který se měl konat v neděli 18. dubna. Všem příznivcům těchto akcí se omlouváme a doufáme, že se ve zdraví setkáme na dalších plánovaných setkáních … Číst dál

  Rekonstrukce inženýrských sítí v sídlišti Kateřinky

  V pondělí 12. dubna 2021 byly zahájeny výkopové práce týkající se obnovy kabelů vysokého napětí  a kabelů nízkého napětí v sídlišti Kateřinky – v ulicích Vodnická, Proutěná, Na Křtině a Krajanská. Jedná se o druhou část prací, které v loňském roce nebyly provedeny. Do konce června budou rozvody elektrických kabelů a veřejného osvětlení, včetně umístění … Číst dál

  Monitoring zápachu

  Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly Magistrát hl. m. Prahy ke vzniku nového systému monitorování obtěžujícího zápachu z průmyslové výroby na území metropole. Občanům je nově k dispozici ke stažení formulář, jehož prostřednictvím mohou ohlásit výskyt zápachu. Informace nahlášené touto cestou budou vyhodnoceny a případně sloužit jako podklad pro projednání problematického zápachu s provozovateli.  Vyplněný formulář lze zaslat prostřednictvím:  emailu posta@praha.eu nebo … Číst dál

  Dovoz obědů seniorům

  Městská část nabízí zajištění dovozu jídla (obědů) seniorům trvale žijících v městské části. Dovoz jídla je určen pro všechny seniory, kteří o službu budou mít zájem. Cena denního menu je 90 Kč (polévka + hlavní jídlo). V případě, že senior není ze zdravotních či sociálních důvodů schopen si zajistit jídlo sám, nabízí městská část příspěvek … Číst dál

  Upozornění na pokus o vloupání

  V noci z 9. 3. na 10. 3. 2021 došlo k pokusu o násilné otevření vchodových dveří v ulici Pastevců 475/6. Dbejte zvýšené opatrnosti, v případě podezření na trestný čin kontaktujte Policii České republiky na tel. č. 158 nebo Městskou policii hl. m. Prahy na tel. č. 156 nebo MP Praha 11 – operační pult, … Číst dál

  Dopis Pražanům od primátora hl. m. Prahy

  Vážení Pražané,  obracíme se na Vás v tuto chvíli, abychom vám vyjádřili svou podporu a vděk. Víme, že současná situace je velmi obtížná pro mnohé z nás, ať už po zdravotní, psychické nebo finanční stránce. Někteří z nás přišli o své blízké, mnozí nevědí, co bude dál. Od samého počátku jste ale prokázali neuvěřitelnou obětavost, … Číst dál

  Dětská hřiště zůstanou otevřená

  V městské části zůstanou dětská hřiště otevřená. Je ale nutné dodržovat opatření. Žádáme rodiče a děti, aby byli zodpovědní, v maximální míře repektovali vládní opatření, nehlukovali se na hřištích, dodržovali 2metrové rozestupy a nosili respirátor či zdravotnickou roušku.  Technické služby Újezd budou v úterý 2. 3. 2021 od 8.00 hodin všechna dětská hřiště dezinfikovat.    … Číst dál

  Vyhlášení nouzové stavu do 28. března 2021

  Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav na 30 dnů, tedy do 28. března. Od 1. března dochází vzhledem k současné epidemické situaci ke zpřísnění zejména v oblasti volného pohybu, maloobchodu a služeb a ve školství. Více informací o opatřeních v maloobchodu a službách, o omezení volného pohybu osob a … Číst dál

  Povinnost respirátorů FFP2 od čtvrtka 25. února 2021

  Ministerstvo zdravotnictví v reakci na nepříznivý vývoj epidemie covid-19 přichází s mimořádným protiepidemickým opatřením, které od čtvrtka 25. února stanovuje osobám nad 15 let povinnost nosit respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky ve vnitřních prostorech prodejen, provozoven … Číst dál

  Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

  Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. března 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. … Číst dál

  Uzavření mateřské školy – detašované pracoviště v ulici Vodnická

  Oznamujeme, že Hygienická stanice hl. m. Prahy nařídila uzavření budovy detašovaného pracoviště mateřské školy v ulici Vodnická, a to v týdnu od pondělí 15. února do pátku 21. února. Tímto pozbývá platnosti  předchozí omezení provozu budovy mateřské školy ve výše uvedeném období.  

  Pozvánka a program jednání ZMČ Praha-Újezd – 17. února 2021

  30. zasedání ZMČ Praha-Újezd se koná ve středu 17. února 2021 od 17.30 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice, ulice Nad Statkem 580. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Pozvánka a návrh programu 30. zasedání ZMČ Praha-Újezd – 17. 2. 2021 54 KB

  Omezení provozu v mateřské škole – detašované pracoviště Vodnická

  Oznamujeme, že z organizačních důvodů bude omezen provoz detašovaného pracoviště mateřské školy v ulici Vodnická pouze na dopolední hodiny od 6.45 hodin do 13.00 hodin, a to v době od úterý 9. února do pátku 12. února 2021. Tento režim bude navazovat na karanténní opatření nařízené detašovanému pracovišti školky, které končí v pondělí 8. února … Číst dál

  Rozvoz dezinfekce Anti-Covid a roušek pro seniory

  Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd bude ve čtvrtek 4. února 2021 rozvážet po domácnostech v městské části dezinfekci Anti-Covid v 500 ml lahvích. Rozvoz začne v 17.00 hodin v Újezdu a bude pokračovat dále do Kateřinek. Senioři starší 60 let s trvalým bydlištěm v naší městské části si budou moci u hasičů vyzvednout dva kusy bavlněné … Číst dál

  Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2021 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu

  Městská část Praha-Újezd zveřejnila dne 29. 1. 2021: návrh rozpočtu městské části Praha-Újezd v hlavní a vedlejší hospodářské činnosti na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace … Číst dál

  Pozvánka na 29. zasedání ZMČ Praha-Újezd – 27. 1. 2021 od 17.30 hodin

  Zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Újezd se koná ve středu 27. ledna 2021 od 17.30 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v ulici Nad Statkem. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Pozvánka a návrh programu 29. zasedání ZMČ Praha-Újezd – 27. 1. 2021 od 17.30 hodin 74 KB

  Očkování proti COVID-19

  Od 15. 1. 2021 je spuštěn celorepublikový online registrační systém na očkování proti onemocnění Covid-19 na webové stránce crs.uzis.cz . Lidé starší osmdesáti let budou na očkování zaregistrováni přednostně. Ti, kteří se nebudou moci zaregistrovat sami, či prostřednictvím svých rodin, mohou kontaktovat infolinku pro seniory, tel. 800 160 166. Linka bude v provozu Po – … Číst dál

  Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2021 v období nouzového stavu

  V příloze naleznete informace k podání přiznání k dani z nemovitých věcí v domě nemožnosti přímého osobního kontaktu se správcem daně, odkazy na  tiskopisy a telefonické kontaky, na kterých finanční úřad nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Informace pro poplatníky daně z … Číst dál

  Zrušení novoročního ohňostroje

  Vážení spoluobčané, vzhledem k současným platným omezením souvisejících s onemocněním COVID-19 městská část ruší novoroční ohňostroj, který se měl konat v pátek 1. ledna 2021 v 18.00 hodin v ulici Na Vojtěšce. 

  Prodloužení nouzového stavu do 22. 1. 2021

  Vláda ČR v úterý 22. prosince rozhodla o dalším prodloužení nouzového stavu v České republice, a to až do 22. ledna 2021. Současně k tomuto datu prodloužila i všechna krizová opatření. Více informací.

  Rekultivace pozemků pro květnatou louku

  Městská část Praha-Újezd začne na konci prosince 2020 upravovat území mezi bytovými domy SKANSKA a Milíčovskými kopci, pod vedením velmi vysokého napětí. Vznikne zde plocha s lučním porostem.  S ohledem na hnízdění ptactva musí realizace probíhat v zimních měsících. Práce na rekultivaci pozemků pro květnatou louku bude provádět společnost Kapela, s. r. o.,  za celkovou … Číst dál

  Svoz odpadu o vánočních svátcích

  Pražské služby a AVE Pražské komunální služby zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území Prahy. Popeláři vyrazí do ulic na Štědrý den i po oba dva vánoční svátky. Cílem je zajistit, aby nedocházelo k přeplnění nádob a hromadění odpadu vedle nich. Pražské služby navíc připravují sváteční edici kampaně „Šlápni na to!“, … Číst dál

  Prodloužení nouzového stavu do 23. prosince 2020

  Vláda ČR ve středu 9. prosince rozhodla o dalším prodloužení nouzového stavu v České republice, a to až do 23. prosince 2020. Současně k tomuto datu prodloužila i všechna krizová opatření. Více informací.

  Pozvánka na zasedání ZMČ Praha-Újezd dne 16. 12. 2020

  Ve středu 16. prosince od 17.30 hodin se ve společenském sálu hasičské zbrojnice, ulice Nad Statkem, koná zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Újezd. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Pozvánka a návrh programu 28. zasedání ZMČ Praha-Újezd dne 16. 12. 2020 64 KB

  Zrušení koncertu mobilní zvonohry

  Vážení spoluobčané,  vzhledem k současné situaci týkající se omezení v souvislosti s epidemií COVID-19 se městská část rozhodla zrušit  koncert mobilní zvonohry, který se měl konat 17. prosince 2020 na Kateřinském náměstí. 

  Pozvánka a program zasedání ZMČ Praha-Újezd

  Ve středu 18. 11. 2020 se od 17.30 hodin koná v zasedací místnosti hasičské zbrojnice, ulice Nad Statkem, zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Újezd. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Pozvánka na 26. zasedání ZMČ Praha-Újezd konané dne 18. 11. 2020 62 KB

  Zrušení kulturních akcí – lampionový průvod a mikulášská besídka

  Vážení spoluobčané, z důvodu aktuální epidemické situace a platných nařízení vlády rušíme plánované kulturní akce – lampionový průvod, který se měl konat v úterý 17. listopadu a  mikulášskou besídku, která se měla konat v sobotu 5. prosince 2020. Děkujeme za pochopení.

  Doporučení k zajištění léčivých přípravků během karantény

  Se zpřísněním opatření souvisejících s omezením šíření onemocnění covid-19 informuje Česká lékárnická komora o tom, že lékárenská péče zůstává pro pacienty zachována v plném rozsahu. Lékárníci již od jarní vlny pandemie realizovali a nadále realizují v lékárnách mnoho opatření k zamezení šíření respiračních onemocnění a i díky tomu jsou lékárny bezpečnými zdravotnickými zařízeními. .  

  Omezení úředních hodin od 22. 10. 2020 do odvolání

  V návaznosti na přijatá krizová opatření vlády ČR se dočasně omezují úřední hodiny Úřadu městské části Praha-Újezd s účinností od čtvrtka 22. 10. 2020 až do odvolání. Úřední hodiny budou pouze v pondělí od 8:00 do 13:00 hodin a ve středu od 12:00 do 17:00 hodin. I nadále trvá, že osobní návštěvu úřadu doporučujeme pouze v … Číst dál

  Krizová opatření Vlády ČR ze dne 21. 10. 2020

  Dnes, ve středu 21. 10. 2020, přijala Vláda ČR nová krizová opatření týkající se omezení volného pohybu osob, omezení maloobchodního prodeje a stravovacích služeb a omezení činnosti orgánů veřejné moci. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Usnesení vlády č. 1080 – orgány veřejné moci 212 KB 2 Usnesení vlády č. 1079 – maloobchodní prodej, stravovací … Číst dál

  Přistavení velkoobjemových kontejnerů – 23. října od 16.00 do 20.00 hodin

  Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v pátek 23. října 2020 od 16.00 do 20.00 hodin na tato místa: křižovatka ulic Proutěná a U Pramene ulice Formanská u Návesního rybníku ulice Na Vojtěšce Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, nikoliv pro odpad z živnosti. Do VOK patří např. starý nábytek, koberce a linolea, … Číst dál

  Podpořme Zvířátkov!

  Neziskovou organizaci Park Zvířátkov provozuje pan Aleš Bílek, který pro naši městskou část dlouhodobě zajišťuje dětský program na kulturních akcích. Zejména jeho loutkové pohádky nesmí na žádné chybět. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli oslovit místní obyvatele se žádostí o pomoc jeho zvířátkům. Pro pana Bílka a jeho zvířátka začínají velice těžké dny, kdy … Číst dál

  Omezení úředních hodin od 12. 10. do 25. 10. 2020

  V návaznosti na přijatá krizová opatření vlády ČR se dočasně omezují úřední hodiny Úřadu městské části Praha-Újezd s účinností od pondělí 12. 10. 2020 do pondělí 26. 10. 2020. Úřední hodiny budou pouze v pondělí od 8:00 do 13:00 hodin a ve středu od 12:00 do 17:00 hodin. I nadále trvá, že osobní návštěvu úřadu doporučujeme … Číst dál

  Pozvánka na zasedání ZMČ Praha-Újezd – 21. 10. 2020

  Zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Újezd se koná ve středu 21. října 2020 od 17.30 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice, ulice Nad Statkem. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Pozvánka a návrh programu 25. zasedání ZMČ konaného dne 21. 10. 2020 64 KB

  Rozvoz dezinfekce Anti-COVID – 14. října 2020

  Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd bude ve středu 14. října 2020 rozvážet po domácnostech v městské části dezinfekci Anti-Covid v 500 ml lahvích. Rozvoz začne v 17.00 hodin v Újezdu a bude pokračovat dále do Kateřinek.

  Sběr nebezpečných odpadů – 13. 10. v 18.40 a 19.00 hodin

  Svozové vozidlo bude přistaveno v  úterý 13. října 2020 v Újezdu na ulici Formanská u č. p. 3 (újezdské náměstí) v době od 18.40 do 19.00 hodin v Kateřinkách na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině v době od 19.10 do 19.30 hodin V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané prostřednictvím obsluhy vozidla … Číst dál

  Oznámení – zrušení říjnových kulturních a sportovních akcí

  Vážení spoluobčané, z důvodu dalších opatření souvisejících s epidemií COVID-19 oznamujeme zrušení plánovaných sportovních a kulturních akcí na měsíc říjen. Konktrétně se jedná o běžecké závody, které se měly konat v sobotu 10. října a dětské rybářské závody, které byly naplánovány na sobotu 31. října. Dále se nekoná vítání občánků ani setkání se seniory. Děkujeme … Číst dál

  Přistavení kontejnerů na bioodpad – 10. října od 13 do 16 hodin

  Kontejnery na bioodpad budou přistaveny v sobotu 10. října 2020 od 13.00 do 16.00 hodin na tato místa: křižovatka ulic Proutěná a U Pramene ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296 Formanská u Návesního rybníku ulice Na Vojtěšce Kontejnery s obsluhou budou přistaveny na dobu 3 hodin a odpad je možno přivézt pouze v … Číst dál

  Vyhlášení nouzového stavu a s tím spojených krizových opatření

  Od pondělí 5. října od 00:00 hodin na dobu 30 dnů byl usnesením vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 957 vyhlášen pro území České republiky nouzový stav spojený s krizovými opatřeními. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Usnesení o vyhlášení nouzového stavu 134 KB 2 Usnesení o přijetí krizového opatření 139 KB

  V městské části se nekonají krajské ani senátní volby

   Na základě četných dotazů občanů upozorňujeme, že v roce 2020 se v městské části Praha-Újezd krajské ani senátní volby nekonají. V krajských volbách konaných 2. a 3. října 2020 budou voleni krajští zastupitelé ve 13 krajích mimo hlavní město Prahu, kde má pravomoci obdobné krajskému zastupitelství Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Volební obvod č. 17, který … Číst dál

  Zrušení říjnových sportovních akcí

  Vážení spoluobčané, z důvodu dalších opatření souvisejících s epidemií COVID-19 jsme se rozhodli zrušit plánované sportovní akce na měsíc říjen. Konktrétně se jedná o běžecké závody, které se měly konat v sobotu 10. října a dětské rybářské závody, které byly naplánovány na sobotu 31. října. Děkujeme za pochopení.

  Burza podzimního a zimního dětského oblečení a vybavení – 2. a 3. 10.

  Ve společenském sálu domu služeb, ulice Vodnická 531/44, se v pátek 2. října od 8.00 do 18.00 hodin a v sobotu 3. října od 9.00 do 12.00 hodin koná burza podzimního a zimního dětského oblečení a vybavení. Informace pro prodejce. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Burza podzimního a zimního dětského oblečení a vybavení 723 … Číst dál

  Zrušení Václavské zábavy

  Vážení spoluobčané, oznamujeme vám, že z důvodu protiepidemických opatření rušíme konání Václavské zábavy, která se měla konat v sobotu 26. září 2020 v hasičské zbrojnici. Děkujeme za pochopení.

  Aktuální opatření proti šíření onemocnění COVID-19

  Mimořádná opatření vyhlášená v souvislosi s epidemií koronaviru – co aktuálně platí na území České republiky   Nařízení  platná pro území hl. m. Prahy   Z nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy platí pro území hlavního města následující omezení:  Mimořádné opatření č. 10/2020 – do odvolání s účinností ode dne 21. září 2020 platí na území hl. m. Prahy … Číst dál

  Oznámení o znovuotevření úřadu

  Vzhledem k výskytu onemocnění COVID-19 na úřadu městské části byl tento, na základě doporučení hygienické stanice, v týdnu od 14. 9. 2020 do 18. 9. 2020 uzavřen do karantény. Zaměstnanci ve čtvrtek podstoupili test na COVID-19 s negativním výsledkem. V pondělí 21. září 2020 bude Úřad městské části Praha-Újezd znovu pro veřejnost otevřen. I nadále Vás žádáme, abyste ve … Číst dál

  Oznámení o uzavření úřadu z důvodu výskytu onemocnění COVID-19

  Dne 12. 9. 2020 starosta městské části Praha-Újezd absolvoval testy na onemocnění COVID-19. Toho samého dne obdržel informaci o pozitivním výsledku. V současné době má nařízenou povinnou karanténu. Přesto, že nebyl od 9. 9. v prostorách úřadu městské části, tak všichni zaměstnanci, se kterými přišel do styku, podstoupí testy na koronavirus. V rámci opatření zamezení … Číst dál

  Bavlněné roušky pro seniory

  Vážení spoluobčané, vzhledem k současné situaci týkající se onemocnění COVID-19 nabízíme seniorům od věku 60 let s trvalým pobytem v naší městské části dva kusy dvouvrstvé bavlněné skládané roušky s kapsou na kapesník nebo filtr. Roušky jsou zdarma k vyzvednutí na Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465 ve dnech pondělí až čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin. Upozorňujeme, že … Číst dál

  Integrované šetření v zemědělství

  Český statistický úřad informuje, že v termínu od 1. září do 26. října proběhne šetření u fyzických osob s malým rozsahem zemědělské výroby. Více informací v příloze. Přílohy # Soubor Velikost souboru 1 Integrované šetření v zemědělství 2020 136 KB

  Rozvoz dezinfekce Anti-COVID – 10. září 2020

  Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd bude ve čtvrtek 10. září 2020 rozvážet po domácnostech v městské části dezinfekci Anti-Covid v 500 ml lahvích. Rozvoz začne v 17.00 hodin v Újezdu a bude pokračovat dále do Kateřinek.

  Přistavení velkoobjemových kontejnerů – 11. 9. 2020

  Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v pátek 11. září 2020 od 16.00 do 20.00 hodin na tato místa: křižovatka ulic Proutěná a U Pramene Ke Smrčině – naproti č. p. 296 ulice Formanská u Návesního rybníku Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, nikoliv pro odpad z živnosti. Do VOK patří např. starý … Číst dál